Styrket samarbejde med lokalområderne
26-06-2020 11:00


Styrket samarbejde
med lokalområderne

I Struer Kommune har vi et ønske om at styrke samarbejdet med og udviklingen af vores lokalområder. Derfor har Struer Byråd vedtaget en strategi, som skal sætte rammen for dette arbejde.

Med den nye strategi for lokalområder er fundamentet for at arbejde mere målrettet og strategisk med lokalområderne fastlagt, så der sikres udvikling af hele kommunen. Strategien tager udgangspunkt i Struer Kommunes vision om at være ’Tæt på mennesker, teknologi og natur’ – det er således målsætningen, at borgere og erhvervsliv oplever et tæt og åbent samspil med kommunen, og at der er kort vej fra idé til handling. Derudover skal ’tæt på’ kendetegne dét at bo i Struer Kommune - det nære, trygge og lokale sted.

Struer Byråd har vurderet, at det kræver et særligt udvalg at forvalte lokalområderne – både fordi at arbejdet internt i kommunen går på tværs af centre og eksisterende udvalg, men i lige så høj grad fordi det kræver et samarbejde med lokalområderne i forhold til udvikling. Det er de lokale borgere og det lokale erhvervsliv, der har et indgående kendskab til områderne, til ønskerne for udviklingen, men også til hvilke udfordringer de står over for.

Det særlige udvalg ’Lokalområdeudvalget’ skal derfor sammensættes af fem borgerrepræsentanter, som repræsentere de fem lokalområder; Thyholm, Humlum/Resen, Venø, Langhøj og Hjerm og fem politikere, der repræsenterer de forskellige udvalg. Der er p.t. en proces i gang med at udpege repræsentanter.

En væsentlig opgave for Lokalområdeudvalget bliver at have fokus på de enkelte områders kvaliteter og stedbundne potentialer og koble disse sammen med kommunens overordnede planer og strategier.

Du kan læse Strategi for lokalområder her.