VEDTAGET: "KOMMUNEPLAN 2020 - KLAR TIL VÆKST"
12-06-2020 14:00

VEDTAGET: "KOMMUNEPLAN 2020 - KLAR TIL VÆKST"

Struer Byråd har vedtaget "Kommuneplan 2020 - klar til vækst", der sætter retningen for kommunens udvikling i byerne og lokalområderne de næste mange år ved at sikre, at der er plads til nye boliger og virksomheder samt giver plads til at styrke livet i bymidten og bevare og styrke naturen.

Høj kvalitet og bosætning er de to vigtigste overskrifter i vores arbejde for at indfri visionen "Tæt på mennesker, teknologi og natur". Høj kvalitet i kernevelfærden er afgørende for at være en attraktiv kommune for både unge og ældre. Det hænger uløseligt sammen med bosætning. For det handler ikke bare om tilflytning - det handler om at stræbe efter kvalitet, turde være innovative og søge efter de rette udviklingspotentialer. Så kommunen kan vær attraktiv for både dem, der allerede bor her, for tilflyttere og virksomheder og for samarbedspartnere uden for kommunegrænsen.

Kommuneplan 2020 sætter rammerne for Struer Kommunes udviklings under syv temaer - byudvikling, erhverv, natur og landskab, turisme, infrastruktur, kulturarv samt energi og klima. Og med vedtagelsen af "Kommuneplanen 2020 - klar til vækst" har Struer Byråd nu lagt stenene for udviklingen af blandt andet blandede og attraktive boligområder, levende bymidter og forstærkning af lokalområderne og handelselivet.

Du kan læse hele kommuneplanen her.