Borgerservice og ydelser genåbner
29-05-2020 10:00


Borgerservice og ydelser genåbner

2. juni udvider Borgerservice og ydelseskontoret muligheden for at bestille tid til betjening, hvorfor det bliver muligt at servicere flere borgerhenvendelser, der kræver fysisk fremmøde.

Efter at have været nødsaget til at betjene borgerne i Struer Kommune telefonisk i de seneste måneder, åbner Borgerservice og Ydelseskontoret for at kunne betjene flere borgerhenvendelser, der kræver fysisk fremmøde, ved at åbne for flere muligheder for tidsbestilling.

Det er stadig nødvendigt at bestille en tid inden fremmøde, således der kan tages højde for de gældende retningslinjer for at minimere smitterisiko (covid-19).

 

Struer Kommune bestræber sig dog stadig på at løse flest muligt henvendelser digitalt og via telefon. Det betyder, at du som borger vil kunne opleve, at du ikke behøver at møde fysisk, selvom de har et ønske herom.

Borgerservice og Ydelseskontoret åbner i Velfærdshuset

Velfærdshuset er så småt i fuld drift og fra d. 2. juni vil du også kunne blive betjent af Borgerservice og Ydelseskontoret i Velfærdshuset. Borgeservice vil stadig være i fuld drift i Smedegade. Reglerne for tidsbestilling er også gældende for Borgerservice og Ydelseskontoret i Velfærdshuset.

Vi gør opmærksom på at alle ekspeditioner vedrørende pas, kørekort m.m. fortsat betjenes i Borgerservice i Smedegade. Læs eventuelt mere herom på vores hjemmeside under selvbetjening.

Åben Rådgivning for flygtninge

I forbindelse med flytning til Velfærdshuset samles Åben Rådgivning for flygtninge, som tidligere har været delt på to ugedage i hhv. Handicap, Social og Psykiatri samt Jobcenter, til én samlet Åben Rådgivning.

Hver torsdag kl. 14.30-16.30 vil der således være Åben Rådgivning for flygtninge, hvor der er arabisktalende tolke til stede.

Borgerne vil komme til efter tur inden for den angivne åbningstid – og grundet COVID-19-retningslinjer vil der være restriktioner for, hvor mange der kan deltage i den enkelte samtale.

Åben Rådgivning kan tilbyde hjælp til forståelse af post, ansøgninger til offentlige ydelser samt lettere sagsbehandling.

Den enkelte borger kan fortsat aftale en særskilt tid hos en medarbejder, såfremt borgeren ikke har mulighed for at møde op i tidsrummet torsdag eftermiddag.

Én indgang – ét Velfærdshus

I Velfærdhuset samles kommunens fem centre på velfærdsområdet: Skoler og Dagtilbud, Børn og Familie, Arbejdsmarked og Borgerservice, Handicap, Social og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg.

Det betyder, at alle borgere, som har møder med medarbejdere fra de pågældende centre fra d. 2. juni, skal møde på adressen: Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer.

Borgerne vil i Velfærdshuset opleve at blive modtaget på en hel ny måde. Ved at samle velfærdsområderne under samme tag giver det mulighed for at sikre de bedste rammer og vilkår for det gode tværfaglige samarbejde mellem relevante faggrupper, mere sammenhængende borgerforløb og i det hele taget højere kvalitet i opgaveløsningen sammen med borgerne.