Landbrugsjord på Thyholm og Jegindø udbydes i forpagtning
05-05-2020 13:00

Landbrugsjord på Thyholm og Jegindø udbydes i forpagtning

Ca. 70 ha landbrugsjord fordelt på i alt 10 større og mindre parceller, udbydes i forpagtning. Der udbydes 4 parceller på Thyholm og Jegindø. Parcellerne udbydes enkeltvis.

Udbudsperioden er 5 år, men med ret til opsigelse efter nærmere aftalt vilkår.

Indhentelse af nærmere oplysninger vedrørende de udbudte arealers beliggenhed og udbudsmateriale kan ske ved henvendelse til Tellus v. ejendomsrådgiver Erik Jensen tlf. 7660 2330.

Tilbuddene skal være afleveret senest mandag den 25. maj 2020 kl.12.00 til:

Tellus
Nupark 47
7500 Holstebro
Att.: ejendomsrådgiver Erik Jensen 

Tilbuddet bedes afleveret i lukket kuvert mærket ”Forpagtning Struer Kommune”

Arealerne vil blive bortforpagtet til højestbydende under forudsætning af, at bortforpagter kan acceptere tilbuddet.

Se placering af parceller

Kontrakt til parcel nr. 6

Kontrakt til parcel nr. 8

Kontrakt til parcel nr. 9

Kontrakt til parcel nr. 10