LOKALE FIRMAER VINDER UDBUD OM HJEMMEHJÆLP
04-05-2020 21:00

LOKALE FIRMAER VINDER UDBUD OM HJEMMEHJÆLP

Privathjælpen og Kær.dk har vundet udbuddet om personlig pleje og praktisk bistand i Struer Kommune. Det betyder, at borgerne fremover får mulighed for at vælge mellem tre leverandører.

Privathjælpen og Kær.dk er fremtidige leverandører på hjemmehjælpsområdet i Struer Kommune. Det står klart, efter de to lokale firmaer har vundet udbuddet om personlig pleje og praktisk bistand i Struer Kommune.

For borgerne der modtager hjemmehjælp, bliver det således muligt at vælge mellem tre leverandører – Privathjælpen, Kær.dk og den kommunale leverandør. I forrige udbudsperiode har der været to leverandører på området. 

Borgerne der i dag er visiteret til og modtager personlig pleje og praktisk bistand i hjemmet, vil i løbet af maj blive kontaktet med yderligere information.

Aftalen løber i seks år og træder i kraft 1. oktober 2020.