INDKALDELSE AF FORSLAG TIL NY PLANLÆGNING – SOLCELLER
30-04-2020 12:00

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL NY PLANLÆGNING – SOLCELLER

Struer Kommune skal til at udarbejde nyt forslag til kommuneplantillæg og vil i den forbindelse gerne høre dine idéer og forslag til områder, hvor solceller kan være beliggende indenfor Struer Kommune.

Struer Kommune oplever en interesse fra private projektudviklere om at etablere større solcelleanlæg i det åbne land. Struer Kommune ønsker at sikre den bedste mulige og sammenhængende planlægning for tekniske anlæg af denne karakter og agter derfor at udarbejde en temaplan for solceller. Temaplanen vil blive udarbejdet som et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2020. Temaplanen vil indeholde retningslinjer for, hvor solceller kan opstilles i Struer Kommune, og eventuel også bestemmelser om, hvordan solcelleanlæggene skal fremstå. 

Struer kommune indkalder med denne for-høring ideer og forslag til planlægningen.

Hovedspørgsmålene er 

  • Er der generelle områder i kommunen, hvor der ikke bør opstilles solceller? 
  • Er der konkrete områder i kommunen, hvor der ikke bør opstilles solceller? 
  • Hvilke natur- og landskabsinteresser skal der tages særligt højde for? 
  • Bør der være en grænse for højden på solcellerne? 
  • Skal solcellerne afskærmes fra offentligt tilgængelige veje? 

Dine idéer og forslag 

Har du idéer og forslag, vil vi meget gerne høre dem. Bemærkningerne vil blive anvendt i det efterfølgende arbejde omkring den videre planlægning for området. 
Idéer, forslag og øvrige bemærkninger skal sendes på mail til teknisk@struer.dk eller via fysisk post til Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer senest onsdag den 27. maj 2020. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 96848423 eller pr. mail sine@struer.dk