Status på besøgsforbud på plejecentre og sociale bo- og døgntilbud
24-04-2020 21:00

Status på besøgsforbud på plejecentre og sociale bo- og døgntilbud

Pårørende har de seneste uger været afskåret fra at besøge deres ældre på plejecentrene. Nu viser det sig, at den vejledning fra Sundhedsstyrelsen, som kommunerne henholder sig til, fejlagtigt har været for striks, når det gælder udendørsbesøg.

Struer Kommune har i perioden modtaget henvendelser fra pårørende og beboere, som gerne vil kunne besøge deres nære på både plejecentre og døgninstitutioner – naturligvis med respekt for Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Struer Kommune vil derfor nu gå i gang med at beskrive konkrete retningslinjer, for hvordan besøg mellem pårørende og deres nære kan foregå udenfor inden for de eksisterende retningslinjer under COVID-19, således der fortsat bliver taget hensyn til ældre og svage borgere.

Samtidig vil Struer Kommune hen over de nærmeste dage følge de landspolitiske drøftelser og orientere os i eventuelle præciseringer for det udendørs samvær.

Der fremgår stadigvæk i bekendtgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet, at besøgsforbuddet på de sociale institutioner fortsat er gældende – også udenfor. Derfor afventer vi ligeledes, om der tilsvarende kommer justerede retningslinjer på socialområdet svarende til retningslinjerne på ældreområdet.

Vi forventer, at vi kan iværksætte besøg udenfor i løbet af næste uge. Så snart der foreligger klare retningslinjer for besøg på både plejecentre og sociale bo- og døgntilbud, vil pårørende blive kontaktet direkte, ligesom det vil fremgå af struer.dk