Ny kunstfaglig ledelse af Regelbau411
23-04-2020 12:00

Ny kunstfaglig ledelse af Regelbau411

 

Matilde Best og Simon Thykjær. Foto: Tobias Best

 

          <td valign="top" style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" "="">

Kunsthallen Regelbau411 skal fremover ledes af kunsthistorikerne Matilde Best og Simon Thykjær. De afløser kurator og kunsthistoriker Mikkel Elming, der træder tilbage for at dedikere sin tid til arbejdet som kurator i Kunsthal Aarhus.

Mikkel Elming har siden 2018 været kunstfaglig leder af Regelbau411, hvor han har kurateret ni udstillinger med fjorten danske og internationale samtidskunstnere. I perioden har kunsthallen blandt andet modtaget Struer Kommunes Kulturpris samt en præmiering fra Statens Kunstfond for “de samlede kunstneriske og kuratoriske eksperimenter på udstillingsstedet i Oddesund Nord”. Senest har også Færchfonden og Nordisk Kulturfond tildelt deres støtte til projektet.

”Det har været fantastisk lærerigt og spændende at arbejde med Regelbau411. Jeg er meget taknemlig overfor de mange mennesker, som gjorde, at vi kunne skabe nogle spændende udstillinger og kunstprojekter. Det gælder ikke mindst Struer Kommune, som med deres modige satsning på lyd har været en aktiv samarbejdspartner. Jeg håber, at kommunen fortsat tør satse på lydkunst, og at de bliver ved med at være bevidste om, at Regelbau411 et helt unikt kulturtilbud, som i øvrigt er usædvanligt godt besøgt. Jeg ser en lys fremtid for Regelbau411 og glæder mig til at vende tilbage som gæst”, udtaler Mikkel Elming.

Ledelsen overtages af kunsthistorikerne Matilde Best og Simon Thykjær, der ser frem til at varetage det kunstfaglige ansvar og bygge videre på det fundament, der allerede er lagt:

“Vi er utroligt glade og stolte over at få mulighed for at føre kunsthallen videre. Regelbau411 er et unikt sted, hvor der er plads til at udforske de særlige muligheder, der opstår, når kunsten går i dialog med sine omgivelser. Dette felt ønsker vi fortsat at udforske med en klar profil centreret omkring stedspecifik lyd-, lys- og videokunst.” 

Bestyrelsen udtaler følgende om ledelsesskiftet:

 “Vi takker Mikkel for et forrygende samarbejde og en solid indsats – ikke alene med at få Regelbau411 på landkortet som dansk og international kunsthal, men også for en lang række velkuraterede udstillinger. Med Matilde Best og Simon Thykjær får Regelbau411 en ny organisation med en todelt ledelse. Vi ser mange fordele ved denne struktur og forventer, at den gensidige inspiration og refleksion vil gavne det fremtidige udstillingsarbejde.”

Regelbau411 drives som lokal forening med en kunstfaglig ledelse og har til huse i to bunkere fra 2. Verdenskrig på Thyholm.