Nyheder fra Geopark Vestjylland
11-04-2020 15:00

Nyheder fra Geopark Vestjylland

Udpluk fra Geopark Vestjyllands nyhedsbrev, hvor vi har samler op på, hvad der er sket i
det seneste kvartal, og fortæller lidt om hvad der kommer til at ske i den kommende tid. Det er en mærkelig tid for os alle og mange har pludselig fået ekstra tid til at sætte pris på de små ting i hverdagen.

I Geopark Vestjylland har vi hidtil arbejdet med en tidsfrist for indsendelse af dokumentation til UNESCO, der hed den 17. april. På baggrund af situationen med Corona-virus og dermed begrænsninger i muligheder for at holde møder og besøge en række af vores samarbejdspartnere har geoparken anmodet UNESCO Global Geopark-sekretariatet om udsættelse af fristen. Vi har på den baggrund fået svar fra UNESCO, at de forlænger fristen til den 1. juni med mulighed for yderligere forlængelse. Det er dog en klar forventning, at der ikke bliver behov for yderligere udsættelse.
 
I dette nyhedsbrev får du mulighed for at se nogle af de tiltag som Geopark Vestjylland kan byde ind med som giver mulighed for at opdage det fantastiske landskab og de mange historier som Geoparkens område byder på. Alle tiltagene er skridt på vej mod at opnå den endelige UNESCO godkendelse.
 
Der arbejdes på højtryk for at øge synligheden og kendskabet til Geopark Vestjylland. I dette arbejde er Facebook en meget benyttet informationskilde og budbringer, hvor der jævnligt bringes nyt. Så hvis du har mod på Facebook og ikke allerede følger Geopark Vestjylland på Facebook så skynd dig ind og gøre det.
www.facebook.com/geoparkvestjylland

App - Geopark Vestjylland

Du kan finde inspiration til gode oplevelser i det vestjyske landskab i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner, med app’en Geopark Vestjylland fra enten App Store eller Google Play – og den er ganske gratis.

App’en rummer beskrivelser af 48 såkaldte geosites, dvs. steder hvor man kan opleve, hvordan det vestjyske landskab er blevet skabt af is, vand, vind og mennesker før, under og efter de seneste istider. Det er også 48 steder – såkaldte non-geosites – hvor der er en tæt sammenhæng mellem landskab, natur og kulturhistorie, som eksempelvis de store plantager og heder, høfderne, de mange strandinger langs kysten og mange andre spændende historier.

App’en rummer beskrivelser af 48 såkaldte geosites, dvs. steder hvor man kan opleve, hvordan det vestjyske landskab er blevet skabt af is, vand, vind og mennesker før, under og efter de seneste istider. Det er også 48 steder – såkaldte non-geosites – hvor der er en tæt sammenhæng mellem landskab, natur og kulturhistorie, som eksempelvis de store plantager og heder, høfderne, de mange strandinger langs kysten og mange andre spændende historier.

App’en kan også vise vej til attraktioner, som giver et yderligere indblik i Vestjyllands spændende udviklingshistorie. Du har mulighed for at se mange af de ruter og stier som er tilgængelige i hele området. Ligesom du har mulighed for at finde udendørs overnatningsfaciliteter som shelters og teltpladser.

App’en er et formidlingsredskab som hele tiden vil blive opdateret og udviklet med nye beskrivelser, rettelser og fotos. Geoparken tager derfor meget gerne imod bidrag og kommentarer til de enkelte beskrivelser. Ligesom vi også gerne vil høre, hvis der mangler nogle gode ruter i området.


Vi er allerede blevet gjort opmærksom på, at Android-versionen fra Google Play i flere tilfælde kan have tekniske fejl og vores leverandør har lovet, at der vil komme en opdatering, der vil rette op på dette.
 
Kommentarer og forslag til rettelser kan sendes til: mail@geoparkvestjylland.dk
 
I app’en vises også Geoparkens partnere. Listen over partnere opdateres løbende.
Skulle din virksomhed, forening eller lign. have lyst til at høre mere om Geopark Vestjyllands partnerskabsprogram er du velkommen til at sende en mail til ovenstående mailadresse. Geoparkens sekretariat vil så efterfølgende kontakte dig/jer til en uforpligtende snak om mulighederne for at indgå en partnerskabsaftale.

Geoparkfilm

Som led i synliggørelsen af Geopark Vestjylland og som del af vores formidling er der produceret en intro-film, en længere hovedfilm om Geopark Vestjylland og desuden 9 korte tema-film om følgende emner:

Bovbjerg
Skibsvragenes kyst
Stenene i Geopark Vestjylland
Ingeniørlandskabet
Smagen af landskabet
Danien Kalken
Oldtidsvejen
Undervandslandskabet
Kunst
 
Alle filmene laves på dansk, tysk og engelsk og vil i den nærmeste fremtid blive tilgængelige på Geopark Vestjyllands YouTube kanal.
 
Det vil endvidere være muligt at se de korte film i de kommende Geopark Hjørner.
Det forventes også, at filmene bliver præsenteret på Facebook, så følg endelig med på Geoparkens Facebook side.

Geopark Hjørner
 Geoparken er udover den nye formidlingstrailer i gang med at få indrettet fire faste Geopark Hjørner følgende steder:
 
Lemvig Museum
Holstebro Museum
Thyholms Egnsmuseum
Regelbau 411
 
Et Geopark Hjørne er en tydelig installation, hvor besøgende kan finde information om sammenhængen mellem geoparken og den pågældende udstillings indhold. Samtidig skal et Geopark Hjørne informere om og inspirere til yderligere oplevelser andre steder i geoparken. De planlagte Geopark Hjørner vil bestå af en digitalskærm omgivet af information om Geoparken.
 
Skærmen kommer til at indeholde information, der binder formidlingen i den konkrete udstilling sammen med oplevelser i geoparkens landskab ved at pege på særlige steder i landskabet og andre attraktioner. Skærmen kommer til at udstille information om oplevelser, overnatning, faciliteter mm. i geoparkens område og introducere Geopark Vestjyllands app. Det vil også være muligt at se de nye Geoparkfilm og få viden om geoparken generelt og om UNESCO Global Geoparks.

Selvstændig organisation
En af anbefalingerne fra UNESCO har været at Geopark Vestjylland skulle oprettes som en selvstændig enhed. Dette arbejde er næsten afsluttet nu. Den nye bestyrelse for Den selvejende Institution Geopark Vestjylland mangler dog stadig at holde stiftende bestyrelsesmøde. Dette møde er foreløbig udskudt til maj på grund af de restriktioner som Corona-virusen har medført.
Status på nuværende tidspunkt er at Kommunalbestyrelserne i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner i januar 2020 godkendte vedtægter for den selvejende institution Geopark Vestjylland. Samtidig er der udpeget repræsentanter fra de tre kommuner og Region Midtjylland til den nye bestyrelse. Geoparken er efterfølgende registreret hos Skattestyrelsen og har fået eget CVR-nummer. Der er igangsat en proces med formulering af en driftsoverenskomst med Lemvig Kommune med henblik på fortsat understøttelse af geoparken med bogholderi/regnskab, IT og HR-service samt kontorfaciliteter.
 
Der arbejdes i øjeblikket på at opstille kriterier for partnerskab. Der er lavet strategi for samarbejdet med frivillige og indgået aftaler med en lang række borger-/sogneforeninger.
 
Der er ligeledes opnået tilsagn fra en bred kreds af institutioner om at ville deltage i den Rådgivende Videnskabelige Komité for Geopark Vestjylland. Bestyrelsen skal på sit første møde vedtage oprettelsen af komitéen og kommissorium for denne.

Folder: 14 steder værd at besøge
For at give folk bedre mulighed for at finde de steder i Geoparken, hvor der allerede nu eller i meget nær fremtid er information at finde, der binder stedet sammen med Geoparken, bliver der udgivet en folder på dansk, tysk og engelsk, der viser folk 14 steder der på nuværende tidspunkt er værd at besøge. De 14 steder består af en blanding af Geopark besøgscentre, Geopark Hjørner, geosites og non-geosites, der flere steder er startsted for vandreruter. I folderen findes desuden en introduktion til Geoparken samt en lille guide til de mest almindelige sten, som man kan finde her. Inde i folderen findes et stort kort der viser, hvor hver af de 14 steder er.