Dagtilbud og skoler genåbner d. 15. april
09-04-2020 13:00

Dagtilbud og skoler
genåbner d. 15. april

Alle dagtilbud og skoler i Struer Kommune åbner d. 15. april 2020, men med en meget anderledes hverdag, der kan være variere de enkelte tilbud imellem.

Regeringen meddelte d. 7. april, at man gradvist vil genåbne de dele af samfundet, som har været lukket ned for fysisk fremmøde. I første fase af genåbningen er det således skolerne – 0.-5. klassetrin – og dagtilbuddene, som får mulighed for at åbne fra d. 15. april, hvis retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen kan overholdes til punkt og prikke.

På alle skoler og i alle dagtilbud i Struer Kommune er det muligt at efterleve retningslinjerne, hvilket betyder, at der åbnes for pasning af børn i dagtilbuddene og skolegang for 0.-5. klassetrin i folkeskolerne fra d. 15. april.

En anderledes hverdag

Børnene skal ikke forvente, at de vender tilbage til de skoler og dagtilbud, som de var velkendte med før coronavirussen brød ud i Danmark. På skolerne kan der være ændringer i skoledagens længde og fagrækken. Netop nu er skolerne og dagtilbuddene ved at tilrettelægge, hvordan den enkelte skole, kan tilpasse undervisningen og pasning med udgangspunkt i de lokale forhold og retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Èt forhold er dog klart – de fleste aktiviteter kommer til at foregå udenfor.

Ekstra rengøring

Der bliver gjort rent på alle skoler og i alle dagtilbud tirsdag d. 14. april, således børnene møder ind til helt rene lokaler. Fra onsdag d. 15. april vil der være øget fokus på rengøring. Det betyder, at der vil blive gjort rent flere gange dagligt – eksempelvis på toiletter. Der vil i nødvendigt omfang bliver rekrutteret ekstra rengøringspersonale, således det er sikkert, at lokalerne forbliver forsvarligt rene.

Skolekørsel

Skolebuskørsel vil starte op i fuldt omfang fra onsdag d. 15. april. Alle skolebusser vil køre til de normale tider. Struer Kommune sender dog alligevel en appel til forældrene, om at kørsel med offentlig transport minimeres i det omfang det er muligt – og særligt at de elever, som ikke er kørselsberettigede ikke benytter skolebusserne, således der er bedre plads, og dermed større afstand, mellem passagerne.

Retningslinjer i skoler og dagtilbud

Forældrene med barn i dagtilbud eller skole er blevet orienteret på Daycare eller Aula om, hvordan de skal forholde sig til genåbningen. For med den nye hverdag, vil der også være helt særlige forhold, som gør sig gældende. De forhold kan du læse i det følgende:

I Struer gælder desuden følgende særlige retningslinjer i dagtilbuddene

 • Når du skal aflevere og hente dit barn, skal det ske udendørs og med god afstand til øvrige børn og voksne.
 • Har du et sygt barn, skal barnet blive hjemme. Er du i tvivl, så spørg egen læge.
 • Børn skal så vidt muligt blive i de samme grupper og med den samme voksne.
 • Der vil være begrænset legetøj stillet til rådighed. Legetøjet vil blive rengjort to gange om dagen. Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra.
 • Flest mulige aktiviteter vil foregå udenfor.
 • Der er frokostordning i de dagtilbud, hvor dette er valgt til. Al mad vil blive portionsanrettet. Børnene skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.
 • Er du i tvivl eller bekymret for COVID-19 henvises til nedenstående diagram, der kan afhjælpe til en afklaring.

I Struer gælder desuden følgende særlige retningslinjer på skolerne

 • Når du skal aflevere og hente dit barn, skal det ske udendørs og med god afstand til øvrige børn og voksne.
 • Skolebuskørslen starter igen, når skolerne åbner, men vi opfordrer til, at børn videst mulige omfang benytter private transportmidler.
 • Har du et sygt barn, skal barnet blive hjemme. Er du i tvivl, så spørg egen læge.
 • Er du i tvivl eller bekymret for COVID-19 henvises til nedenstående diagram, der kan afhjælpe til en afklaring.
 • På skolerne kan der være ændringer i skoledagens længde og fag, og den enkelte skole tilrettelægger en hverdag, der er tilpasset de lokale forhold. Følg med på Aula.
 • Flest mulige aktiviteter skal foregå udendørs.
 • Der stilles ikke nødundervisning til rådighed for elever, der af andre årsager end sygdom og andet lovligt fravær bliver holdt hjemme.

Fordi personalet skal gøre klar til genåbningen, så det kan ske efter retningslinjerne, vil der for elever på 0.-5. klassetrin kun være hjemmeundervisning i begrænset omfang tirsdag 14. april.

Struer Kommune beder om, at alle viser gensidig forståelse i denne særlige tid.

Ledere og medarbejdere gør et stort stykke arbejde for at skabe en tryg hverdag for børnene under de ekstraordinære omstændigheder.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte lederen på dit barns dagtilbud eller skole.