Status på COVID-19 i Struer Kommune – 24. marts
24-03-2020 14:00

Status på COVID-19 i Struer Kommune – 24. marts

Struer Kommunes COVID-19-beredskabsgruppe har d. 24. marts holdt møde angående status og opfølgning på tiltagene mod COVID-19 i Struer Kommune. Der følger her en opsummering af beredskabsgruppens drøftelser:

  • Andre kommuner har henvendt sig til Struer Kommune for at høre nærmere til Sundhed og Omsorgs egenudviklede program til håndtering af værnemiddelsbeholdning.
  • På trods af besværlige arbejdsforhold, formår ansatte hos Struer Kommune at løse de normale arbejdsopgaver og opretholde driften. Alle medarbejdere viser et stort engagement, uanset om vedkommende arbejder hjemme fra eller møder fysisk på arbejde. På flere områder, hvor det er muligt at minimere smitterisikoen, er medarbejdere nu fysisk på arbejde. Dette gælder blandt andet Vej og Park, hvor enkelte medarbejdere der alene varetager opgaver med maskiner og derfor ikke er i kontakt med andre, er fysisk på arbejde, ligesom der på skolerne bliver der gjort rent. Struer Kommune holder hjulene i gang.
  • Struer Kommune har fået mange henvendelser angående åbning af genbrugspladserne for privatpersoner. På nationalt plan arbejdes der på mulighederne for at åbne op uden at øge smitterisikoen.
  • Rute 349 fra Hvidbjerg overgår til kørsel som på skoledage.
  • Alle legepladser er lukket ned.
  • I forhold til spørgsmålet om forældrebetaling til dagtilbud henholder Struer Kommune sig til regeringens udmelding. Mere om dette på struer.dk.
  • Ifølge en bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet, er det borgmesteren, der afgør rammerne for afholdelse af byrådsmøderne i Struer Kommune, og udvalgsformændene der afgør rammerne for udvalgsmøderne. Rammerne hos Struer Kommune er udsendt til Byrådet i dag.