Kære medlem af Hvidbjerg og Omegns Borgerforening
22-03-2020 20:00

Kære medlem af Hvidbjerg og Omegns Borgerforening

Allerførst TAK for din støtte til borgerforeningen igen i år!

Efter veloverstået generalforsamling den 24. februar har den valgte bestyrelse konstitueret sig således:

Formand: Lotte Pedersen, tlf. 26925644
Næstformand: Victor Nielsen, tlf. 20160745
Kasserer: Esther Jakobsen, tlf. 40582507
Sekretær: Rasmus Jensen, tlf. 22328780
Menigt medlem: Mona Rask, tlf. 40928100

I år arbejder vi bl.a. videre med velkomstposer til områdets tilflyttere, forsat nedrivning af faldefærdige ejendomme i Hvidbjerg samt ikke mindst vores Æblefestival i oktober måned.

Husk, at hvis du har idéer eller forslag til Hvidbjerg og Omegns Borgerforening, så er du altid velkommen til at rette henvendelse til et medlem fra bestyrelsen.

Pas godt på jer selv og hinanden i denne svære tid.

På bestyrelsens vegne!

Med venlig hilsen

Lotte Pedersen
Formand f. Hvidbjerg og Omegns Borgerforening