Status på COVID-19 i Struer Kommune – 19. marts
19-03-2020 18:00

Status på COVID-19 i Struer Kommune – 19. marts

Struer Kommunes COVID-19-beredskabsgruppe har d. 19. marts holdt møde angående status og opfølgning på tiltagene mod COVID-19 i Struer Kommune. Der følger her en opsummering af beredskabsgruppens drøftelser:

  • Røde Kors har oprettet et hjælpernetværk til personer, som er i karantæne, syge eller er særligt udsat, har brug for hjælp. Det er også muligt at melde sig som frivillig. Se mere på: https://www.rodekors.dk/corona/hjælp
  • Hvis flere end 10 personer (børn og personale) er samlet til nødpasning, deles gruppen op, således vi overholder retningslinjerne fra Regeringen.
  • Vi afventer udmeldinger fra Indenrigsministeriet vedrørende afholdelse af byrådsmøder. Indtil andet er udmeldt, vedholder vi den tidligere beslutning om at afholde møderne.
  • Styrelsen fra Patientsikkerhed påbyder, at Struer Kommunes udsteder forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, bosteder mv. Påbuddet er i overensstemmelse med Struer Kommunes nuværende håndtering.
  • COVID-19-beredskabsgruppen gør særligt opmærksom på, at der, grundet den nuværende situation, er et øget trusselniveau for cyberkriminalitet. Vi opfordrer alle borgere til at være særligt opmærksom på troværdigheden af de mails i modtager og de hjemmesider i besøger. Læs mere om gode råd til at opdage phishing her: https://www.digitalsikkerhed.dk/undg-du-phishing   
  • Det ligger nu fast, at det er muligt at fremrykke betalinger til private virksomheder. Virksomhederne får direkte besked.