Status på COVID-19 i Struer Kommune – 18. marts
18-03-2020 18:00

Status på COVID-19 i Struer Kommune – 18. marts

Struer Kommunes COVID-19-beredskabsgruppe har d. 18. marts holdt møde angående status og opfølgning på tiltagene mod COVID-19 i Struer Kommune. Der følger her en opsummering af beredskabsgruppens drøftelser:

  • Struer Kommune undersøger, om planlagte vedligeholdelsesopgaver kan sættes i gang før tid, når en række kommunale bygninger står tomme.
  • Struer Kommune understreger, at det er muligt for privatansatte at få hjælp til nødpasning, hvis andre alternative pasningsmuligheder er afsøgt. Kontakt den lokale dagtilbuds- eller skoleleder for mere information.
  • Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen anviser, at personer der er vent hjem fra ophold i udlandet (uanset land), skal gå i karantæne i 14 dage.
  • Byrådsmøder og udvalgsmøder forventes afholdt, da de af Indenrigsministeriet er karakteriseret som væsentlige. Møderne bliver afholdt i henhold til gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for at mindske smitterisikoen. Borgere vil have mulighed for at overvære byrådsmøderne via højtalere uden for byrådssalen.
  • Overordnet set, ser Struer Kommunes værnemiddelsbeholdning fornuftig ud.
  • Skolebusserne i Struer Kommune sættes midlertidig på pause. Mere om det på struer.dk.