Status på COVID-19 i Struer Kommune – 13. marts
13-03-2020 13:00

Status på COVID-19
i Struer Kommune – 13. marts

Struer Kommunes COVID-19-beredskabsgruppe har til morgen d. 13. marts holdt møde angående status og opfølgning på tiltagene mod COVID-19 i Struer Kommune. Der følger her en opsummering af beredskabsgruppens drøftelser:

 • Befolkningen i Struer Kommune har taget overordentligt godt imod tiltagene mod COVID-19 på trods af de udfordringer tiltagene medfølger. Struer Kommune har kun mødt positive og behjælpelige borgere, som alle har forstået situationens alvorlighed og behovet for at tage ekstraordinære tiltag i brug for at minimere smitterisikoen. Struer Kommune vil gerne sige stort tak for den imødekommenhed borgerne i Struer Kommune har vist.
 • Overordnet er meldingen fra fagpersoner i Struer Kommune og beredskabet i Nordvestjysk Brandvæsen, at der er styr på situationen i det omfang, det er muligt. Dette i høj grad takket være den store imødekommenhed fra borgerne.
 • I skrivende stund er der ved at blive organiseret nødpasning for børn mellem 0 og 9 år. Nødpasningen vil være gældende for følgende børn:
   
 1. 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

  Frokostordningen vil være lukket i alle dagtilbud.

Administrationen står til rådighed for at tolke og forstå om man ens børn er omfattet af nødpasningsordningen.

 • Region Midtjylland har etableret en gruppe, som har til opgave at danne et overblik over status på værnemidler. Struer Kommune har en medarbejder med i denne gruppe.
 • Plejecentre og sociale bo- og døgntilbud lukker for alle besøg og sociale aktiviteter (læs vedhæftede pressemeddelelse).