ÆNDRING AF GENERALFORSAMLING I HVIDBJERG BANK A/S GRUNDET CORONAVIRUS
13-03-2020 10:00

ÆNDRING AF GENERALFORSAMLING I HVIDBJERG BANK A/S GRUNDET CORONAVIRUS

Vi beder om, at du ikke møder op til generalforsamlingen og i stedet bruger muligheden for at brevstemme.

Vi står som samfund overfor en helt ekstraordinær situation, hvor der nu er forbud mod større arrangementer. Bestyrelsen håber derfor for aktionærernes forståelse og opbakning.

På baggrund af myndighedernes anbefalinger omkring coronavirus, og vores ønske om ikke at udsætte bankens aktionærer for risiko eller medvirke til smittespredning, ændres der i afholdelsen af bankens generalforsamling.

Arrangementet ændres med henblik på at gennemføre generalforsamlingen med så få deltagere og på så kort tid som muligt. Ændringen betyder at • Generalforsamlingen kun vil indeholde den formelle dagsorden • Der vil ikke være bespisning • Kun bestyrelsen og de nødvendige medarbejdere fra banken er til stede for at begrænse deltagerantallet.

Generalforsamlingen er flyttet fra Midtpunktet til Tambohus Kro & Badehotel Vi vil på det kraftigste opfordre til, at du anvender din mulighed som aktionærer til at brevstemme, i stedet for at møde fysisk op til generalforsamlingen, så deltagerantallet bliver så lavt som muligt.

Du kan via bankens hjemmeside foretage elektronisk brevafstemning på: https://www.hvidbjergbank.dk/da-DK/ Forside/AKTIONÆR/Generalforsamling/ Dagsorden-2020.aspx via menuen generalforsamling, eller du kan finde blanketten til brevstemmer på bankens hjemmeside, som du skal returnere i underskrevet stand til banken senest den 18. marts kl. 9.00.

Vi vil sætte pris på din afmelding, hvis du har bestilt et adgangskort til generalforsamlingen. Du bedes sende din afmelding til regnskab@hvidbjergbank.dk. Dagsordenen til generalforsamlingen er uændret i forhold til tidligere udsendte indkaldelse.

Der er ikke kommet forslag fra aktionærerne. Med hensyn til valg til repræsentantskabet foreslår bestyrelsen genvalg til Flemming Borg Olesen, Tom Mortensen, og Lars Ismiris. Helle Toftgaard Lauridsen og Ane Marie Søndergaard ønsker ikke genvalg. I stedet foreslår bestyrelsen valg til Niels Lyngs og Carsten Mortensen.

Hvis du som aktionærer ønsker andre forslag til repræsentantskabet, bedes det meddelt på regnskab@hvidbjergbank.dk, hvorefter kandidaten vil blive tilføjet afstemningsblanketten. Vi er meget ærgerlige over, at vi må ændre på generalforsamlingen. Vi beklager det korte varsel og håber på din forståelse.

Hvis myndighedernes anbefalinger giver anledning til yderligere ændringer i arrangementet, vil det fremgå af vores hjemmeside og Facebook. Hvis du har spørgsmål til denne besked, er du velkommen til at kontakte bankdirektør Jens Odgaard på jo@hvidbjergbank.dk eller 96955220. Med venlig hilsen Henrik H. Galsgaard Bestyrelsesformand Hvidbjerg Bank A/S