Struer Kommune: Information om corona-virus - 11. marts 2020
12-03-2020 00:00

 

Struer kommune har udsendt følgende pressemeddelelse:

Information om corona-virus
- 11. marts 2020

Struer Kommune henstiller til, at du som borger er forsigtig og følger myndighedernes anbefalinger hvad angår rejseaktivitet, sygemeldinger, karantæne med videre.

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk. Her finder du de nyeste udmeldinger fra de centrale myndigheder omkring COVID-19.

Struer Kommune anbefaler også, at du er opmærksom på at beskytte dig for at inddæmme smittefaren. På den måde er du også med til at beskytte og passe på de ældre, svage og de sårbare i vores samfund samt vores sundhedspersonale.

Struer Kommune har igangsat en række initiativer for at forhindre spredning af coronavirus.

Det sker som en konsekvens af myndighedernes anbefalinger for at inddæmme og forsinke coronasmitte i Danmark.

 

For at mindste spredningen, har vi i forhold til medarbejdere i Struer Kommune, gjort følgende:

Generelt opfordres til, at fælles samlinger for borgere og medarbejdere enten flyttes eller aflyses.

Der opfordres til hyppig håndvask og brug af sprit på samtlige kommunale arbejdspladser.

I det omfang det er muligt, vil møder med borgere blive afholdt som video- eller telefonmøder.

Ligeledes vil interne møder i kommunen så vidt muligt blive afholdt som virtuelle møder.

Medarbejdere opfordres til at udsætte rejser ud af landet og til at overveje at aflyse deltagelse i større møder og konferencer

 

Ældre og handicapområdet

Fra torsdag den 12. marts 2020 vil Struer Kommunes plejecentre for ældre og botilbud for handicappede udelukkende være tilgængelige for beboere, personale og pårørende. Det betyder samtidig, at alle aktivitetscentre, cafeer og lignende lukkes. Borgere der er vant til at spise i cafeerne, vil få maden leveret til deres bopæl.

Personalet på ældre- og handicapområdet er nøglemedarbejdere i den kommende tid, og vi har i Struer Kommune 100 procent fokus på, hvordan vi kommer igennem de kommende uger uden mangel på personale.

Derfor aflyses alle former for eksterne møder og konferencer for medarbejdere i Sundhed og Omsorg og i Handicap, Social og Psykiatri.

Er du medarbejder på området, skal du have ekstra opmærksomhed på at undgå at deltage i større forsamlinger og udsætte dig selv for smittesituationer. 

Holdaktiviteter i Sundhedscentret som for eksempel genoptræning på hold og patientuddannelser indstilles.

Aktiviteter på plejecentre udføres mellem én medarbejder og én borger og ikke i større grupper.

 

Dagtilbud og skoler

Undervisningen i skoler tilrettelægges således, at større forsamlinger af elever ud over klassestørrelse undgås. Morgensang, møder og diverse planlagte arrangementer aflyses.

Hvis der er større arrangementer i dagtilbud og skoler aflyses disse.

Som forælder til børn i dagtilbud og skoler kan du hjælpe ved at være opmærksom på følgende:

  • At udvise ekstra opmærksomhed, hvis du har et barn med nedsat immunforsvar. Kontakt gerne egen læge for at drøfte om barnet bør holdes hjemme for øjeblikket.
  • At holde dit barn hjemme fra dagtilbud, skoler og fritidsaktiviteter, hvis dit barn har influenza eller influenzalignende symptomer. Orientér dig på coronasmitte.dk, hvis du er i tvivl.

Skoler og dagtilbud vil desuden kontakte forældre, hvis de vurderer at et barn er syg og bør sendes hjem.