SEJLENE ER SAT FOR DEN NYSTIFTEDE DESTINATION LIMFJORDEN
24-02-2020 09:00

SEJLENE ER SAT FOR DEN NYSTIFTEDE DESTINATION LIMFJORDEN

Torsdag den 20. februar blev der holdt stiftende generalforsamling i foreningen Destination Limfjorden.

Der blev valgt medlemmer til bestyrelsen. De tre medlemmer repræsenterer turisterhvervet. Destination Limfjorden er et nyt turismesamarbejde mellem Skive, Struer og Morsø Kommune.

Det var en velbesøgt stiftende generalforsamling med 90 deltagere, hvor turisterhvervet og de tre kommuner deltog. Der var både plads til den formelle del og en velkomst til Kristina Lehmann Schjøtt, som bliver direktør for destinationen og starter den 1. marts. Generalforsamlingen sluttede med spisning.

På den stiftende generalforsamling blev vedtægterne for foreningen Destination Limfjorden godkendt.
Bestyrelsen sammensættes af 7 medlemmer. De tre medlemmer er politiske repræsentanter i de tre medlemskommuner og her har Skive, Struer og Morsø Kommune udpeget borgmesteren. På den stiftende generalforsamling blev der valgt tre medlemmer, som repræsenterer turisterhvervet. Det syvende medlem skal være en vidensperson med særlige turismefaglige kompetencer og vil blive udpeget af den øvrige bestyrelse i samråd med direktøren.

Bestyrelsen for Destination Limfjorden ser efter den stiftende generalforsamling således ud:

 • Formand Peder Chr. Kirkegaard (borgmester Skive Kommune)
 • Niels Viggo Lynghøj (borgmester Struer Kommune)
 • Hans Ejner Bertelsen (borgmester Morsø Kommune)
 • Jørgen Christiansen (turisterhvervet i Skive Kommune).
 • Kristina Skøtt Pedersen (turisterhvervet i Struer Kommune)
 • Charlotte Overgaard Clausen (turisterhvervet i Morsø Kommune)

Desuden skal der udpeges et bestyrelsesmedlem, der er en vidensperson med særlige turismefaglige kompetencer.

Baggrund:

 • DESTINATION LIMFJORDEN er et fælles destinationsselskab mellem Skive, Morsø og Struer kommuner. Kommunerne i og omkring Limfjorden tror på Limfjorden som motor for udviklingen af turismen
 • Samarbejdet er blevet til på baggrund af vedtagelsen af den nye lov om dansk turisme (L67), og den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet skal den kommunale turismefremmeindsats frem mod 2020 konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale turismefremmeindsats
 • Destinationsselskab vil få en enestående position og tydelig profil. Områdets DNA handler om livet på, ved og af Fjorden. Dette er autentisk og kan få international gennemslagskraft
 • I et gensidigt respektfuldt samarbejde vil kommunerne understøtte et turisterhverv i vækst.
 • Gode aftaler lokalt er forudsætningen for at løfte det fælles destinationsarbejde
 • Med skabelsen af Destination Limfjorden professionaliseres den fælles turismeudvikling med respekt for de allerede opnåede resultater i det lokale arbejde