Fortsat fremgang i Hvidbjerg Bank A/S
21-02-2020 09:00

Fortsat fremgang i Hvidbjerg Bank A/S
Hvidbjerg Bank opnåede i 2019 et resultat før skat på 32,3 mio. kr. mod 20,3 mio. kr. året før, hvilket svarer til en fremgang på 59 %. Det er det bedste resultat i bankens historie og forrenter
egenkapitalen med 21,7 % før skat.

Resultatet efter skat blev på 27,2 mio. kr. mod 16,5 mio. kr. året før. Banken anser resultatet for at være meget tilfredsstillende.

Fremgangen i resultatet skyldes primært konverteringsbølgen af realkreditlån grundet det faldende renteniveau, salget til Nykredit af 75 % af bankens aktier i Sparinvest samt en fortsat fokus på
styring af omkostningerne. Samtidig påvirker den fortsatte tilgang af nye kunder og øgede kundetilfredshed også positivt. Banken har nu 12.000 kunder og har i 2019 haft den bedste kundetilfredshedsmåling til dato.

I årsrapporten for 2018 blev forventningerne til 2019 udmeldt til et resultat før skat i intervallet 13 – 18 mio. kr. Banken har 3 gange siden og senest 8. januar 2020 opjusteret forventningerne til
at være i intervallet 31 – 33 mio. kr.

Fortsat højt aktivitetsniveau
Hvidbjerg Bank har igen i 2019 haft pæn kundetilgang. Der har været høj aktivitet med både nye og eksisterende kunder.
Derudover har Hvidbjerg Bank med baggrund i kundernes efterspørgsel øget forretningsomfanget med sine samarbejdspartnere omkring formidling af realkreditlån, forsikringer, investering og pension.

Endvidere har der været fokus i banken på implementering af den øgede lovregulering og fortsat digitalisering af kundevendte platforme og interne arbejdsgange.

Udbytte og nye kapitalkrav
Der indføres i de kommende år en række øgede kapitalkrav, der skal være med til at polstre bankerne yderligere.

Hvidbjerg Bank har en kapitalprocent inkl. udstedt senior non-preferred på 19,2 % mod 15,9 % sidste år. Som en konsekvens af nye regler, der indføres gradvist over de kommende år, vurderer
banken at skulle have en kapitalprocent omkring 24 % i 2023.

Derfor vil banken bruge årene frem mod 2023 til at konsolidere kapitalen, hvilket er baggrunden for ikke at udbetale udbytte.

Banken ønsker, at kapitalkravene primært skal dækkes af egenkapital.

Bankens aktie er det seneste år steget 2,8 %.   

Forventninger til 2020 
Hvidbjerg Bank venter fortsat tilgang af nye kunder og god aktivitet, hvorfor der forventes stigning i forretninger og udlån i 2020.

Banken forventer på denne baggrund et resultat før skat i intervallet 13 – 18 mio. kr. i 2020.

Der vil naturligt være en vis usikkerhed forbundet med kursreguleringer på bankens værdipapirer og nedskrivninger på udlån.

Se årsrapport