BIO BANKO I BIOGRAFERNE OVER HELE LANDET
18-02-2020 09:00

 

BIO BANKO I BIOGRAFERNE OVER HELE LANDET

BIO BANKO er udviklet fordi en lang række biografer i Danmark står uvirksomme i formiddagstimerne og samtidig udgør befolkningen en stadig stigende andel, som gerne vil have en kombination af social underholdning og spænding i hverdagen for et relativt beskedent beløb.

De 2 firmaer Entertainment Service ApS og eBillet A/S, der begge igennem en lang årrække har været leverandører af service til de danske biografer, er gået sammen om

at udvikle det koncept, der fra marts 2020 tilbydes de danske biografer.

Det er en blanding af spil, spænding og visuel kultur via biografernes lærred, der danner rammerne om samværet. Prisen for ca. 2 timers underholdning med spil vil være den samme som en normal biografbillet, og præmierne i spillene vil være gavekort til naturalier fra udvalgte adanske levnedsmiddel-leverandører samt fribilletter til biograferne.

Et arrangement vil således typisk bestå af 6 spil og 4 x underholdning  plus en pause.

I bestræbelserne på at forhindre ressourcespild benyttes smartphones og tablets som spilleplader i stedet for trykte spilleplader af pap og papir. Publikum køber på forhånd billetter via biografens hjemmeside, og ved hjælp af en QR kode får de overført det

antal spilleplader, som de har ønsket. Fra 6 til 10 plader. På lærredet viser de digitalt

udvalgte numre sig, og der er op til 3 tal samtidig, så man kan sikre sig, at alle tallene er med.

Biograferne kan selv oprette BIO BANKO i deres billetsystem, og dermed selv bestemme, hvornår der skal spilles, og hver enkelt spil med tilhørende underholdning overføres via nettet.

Ansvaret for det enkelte arrangement påhviler den lokale biograf, en lokal forening og/eller BIO BANKO.  Konceptet er underlagt statens Spille-myndighed.

Første offentlige forestilling er lørdag d. 22. februar kl. 10.30 i Gentofte Kino.