Igen fremgang i indbyggertallet på Thyholm og Jegindø
08-02-2020 09:00
Ved udgangen af 2019, var der en fremgang på indbyggertallet på 19 personer. Men der er stadig plads til flere.

 

Igen fremgang i indbyggertallet på Thyholm og Jegindø

I 2017 var der en tilvækst på befolkningstallet 22 indbyggere og i 2018 faldt indbyggertallet med 72 personer. Indbyggertallet var ved indgangen af 2018 3053 personer og ved udgangen af året 2018 2981 beboere.

Ved udgangen af 2019 var indbyggertallet 2998, og da indbyggertallet ved indgang af året var 2981, vil det sige, at der har været en fremgang på 18 personer.

Fødselstallet er faldet

I 2016 blev der født 25 børn på Thyholm og Jegindø. I 2017 var fødselstallet faldet til 22 børn og i 2018 steg fødselstallet igen til 27 børn. Men i 2019 er fødselstallet igen faldet til 19.