Giv din mening om strategi for lokalområde
04-02-2020 17:00

Giv din mening om strategi
for lokalområde

Struer Kommune er i gang med at udarbejde en strategi for kommunens fire lokalområder - nu har du mulighed for at komme med dine bemærkninger til den.

Struer Kommunes Økonomi, Erhvervs- og Bosætningsudvalg beslut-tede på sidste udvalgsmøde at sende forslag til Strategi for lokalområder i offentlig høring.
Som en del af strategien skal der etableres et Lokalområdeudvalg, da arbejdet med lokalområder går på tværs af de eksisterende fagudvalg. Der er lavet en vedtægt for dette udvalg, som du også har mulighed for at komme med bemærkninger til.

Den offentlige høring løber frem til 13. marts 2020 og betyder, at du som borger kan komme med bemærkninger og ændringsforslag strategien og vedtægten. 

En styrkelse af lokalområderne

I Struer Kommune har vi et ønske om at styrke samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne. I den proces tager vi udgangspunkt i Struer Kommunes vision om at være TÆT PÅ - tæt på mennesker, teknologi og natur. TÆT PÅ skal kendetegne dét at bo i Struer Kommune - det nære, trygge og lokale sted.

I kommunen er der fire lokalområder; Thyholm, Humlum/Resen/Venø, Langhøj og Hjerm. Hvert lokalområde er unikt, både i forhold til opbygning, størrelse, stedbundne potentialer, styrker og udfordringer. Der skal tages udgangspunkt i denne diversitet, når vi udvikler vores lokalområder, så vi fremmer de kvaliteter og individuelle styrker, hvert område har. Det betyder, at der iværksættes forskellige initiativer. Dog vil vi også have øje for at skabe udvikling på tværs af lokalområder, da udviklingen i ét område kan bidrage til udviklingen i et andet.

Du kan se forslag til Strategi for Lokalområder og Vedtægt for Lokalområdeudvalg her. (https://struer.dk/om-kommunen/planer)

Sådan giver du din mening

Du har flere muligheder for at sende dine bemærkninger og ændrings-forslag til Struer Kommunes Strategi for lokalområder samt Vedtægt for Lokalområdeudvalg 
Det kan ske på mail: kfl@struer.dk eller som almindelig fysisk post til: 
Struer Kommune
Kultur, Fritid og Lokalområder
Smedegade 7
7600 Struer. 

Struer Kommune skal modtage dit svar senest fredag den 13. marts 2020. 

Efter fristen vil kommunens politiske udvalg tage stilling til, om der skal ske ændringer på baggrund af de modtagende bemærkninger. Herefter vedtages strategien for lokalområder samt vedtægt for Lokalområdeudvalget endeligt af Struer Byråd.