Vi tror på højere huspriser i 2020
15-01-2020 15:00

Fynboer mest positive, københavnere mest negative:

Vi tror på højere
huspriser i 2020

Hver anden i Danmark tror, huspriserne stiger 2 %
eller mere i 2020 ifølge en ny spørgeundersøgelse

Huspriserne holder højde eller stiger i 2020, mener langt de fleste ifølge en stor spørgeundersøgelse af danskernes forventninger til huspriserne. Og der er nogenlunde enighed på tværs af landsdelene, men ikke helt når snakken falder på prisfald.

I løbet af 2019 er huspriserne steget med 3,8 % på landsplan, viser nye tal ifølge Boligsiden. Det svarer til en stigning på godt 500 kr. pr. kvm., så et hus på 140 kvm. i snit koster 2.025.000 kr.

Den positive prisudvikling fortsætter på landsplan, mener danskerne ifølge en repræsentativ spørgeundersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har gennemført for ejendomsmæglerkæden Home blandt 2.000 repræsentativt udvalgte respondenter.

Af dem - godt 1.500 personer - der har mod på at spå om prisudviklingen, er det 8 %, der regner med, at huspriserne på landsplan vil stige med 5 % eller mere i løbet af 2020.
40 % regner med et moderat prisplus på 2-4 % i løbet af det nye år, og det vil i så fald være ottende år i streg med stigende huspriser.

Ca. 44 % regner ikke med, at der sker det store med priserne i 2020. De forventer en lille stigning eller et lille fald på +/- 1 %.
7 % skyder på, at huspriserne falder mellem 2-4 % og 1 % med 5 % eller mere.

Fingeren på pulsen
Cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig, vurderer, at befolkningen dermed har fingeren meget godt placeret på boligmarkedets øjeblikkelige puls.

”Vores egen prognose siger prisstigninger på 3-4 % på parcelhusmarkedet i 2020, hvilket er på linje med både regeringens nyeste prognose og Nationalbankens seneste prognose,” lyder det fra cheføkonomen.

Ellers mener han, at undersøgelsen viser, at danskerne overordnet set forventer, at den moderate prisfremgang fortsætter på boligmarkedet, og at der er enighed på tværs af landet, køn og alder.

Når det er sagt, er der enkelte udslag rundt i landet. Det tyder på, at fynboer er en spids mere positive, når det kommer til prisstigninger over 2 %. Det svarer 56 % ja til, mens københavnerne ligger lavest med 41 %. Og det stemmer med, at flest i København skuer mod et prisfald på mindst 2 % i 2020: Nemlig 16 % (afrundet). Kun 4 % af vestjyderne og 5 % af fynboerne tror på et prisfald i den størrelsesorden.

”Folk i København by ser signifikant mere negativt på huspriserne, og det kan hænge sammen med, at det allerede er dyrt at købe hus i byen, hvorfor folk ikke i samme opfang som andre steder tror, at det kan blive ved med at stige, ” siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent i Home.

Selv om priserne er steget igen i år, er det fortsat billigt at købe hus i Danmark. Den såkaldte boligbyrde, kort sagt sammenhængen mellem boligens pris og prisen at finansiere og bo i boligen, ligger fortsat i den billige ende af skalaen set over de seneste 20 år, viser flere opgørelser.

Knap hver fjerde i undersøgelsen erkender, at det er svært at spå – især om fremtiden. De svarer ’ved ikke’ til spørgsmålet om, hvordan de tror, at huspriserne udvikler