SUNDDRAGET BLIVER KYSTSIKRET AF HEDEDANMARK
08-01-2020 23:00

SUNDDRAGET BLIVER KYSTSIKRET AF HEDEDANMARK

I et samarbejde mellem grundejerne og Struer Kommune bliver Sunddraget på Thyholm, som ligger udsat for forhøjet vandstand og ekstremt vejr, kystsikret mod oversvømmelser og erosion af kystlinjen.

Sommerhusområdet Sunddraget på den sydligste spids af Thyholm er siden 2000 blevet ramt af fem stormfloder og flere mindre oversvømmelser, og truslen fra højere vandstande og ekstremt vejr er stigende. Derfor har Struer Kommune i samarbejde med grundejerne arbejdet for at kystsikre området, og det samarbejde fører nu til, at der bliver etableret et dige og en række høfder i løbet af 2020.

Tidligere var det Kystdirektoratet, som behandlede ansøgninger om kystsikring, men den opgave er nu overgået til kommunerne for at forenkle processen. Det har banet vejen for det tætte samarbejde mellem kommune og grundejere på Sunddraget, der nu har ført til et færdigt kystsikringsprojekt, der har været i offentligt udbud. 

Resultatet af udbuddet, som syv virksomheder deltog i, er at HedeDanmark skal stå for etableringen af kystsikringen. Arbejdet kan derfor gå i gang i midten af januar 2020 og være afsluttet til efteråret. 

Borgmester Niels Viggo Lynghøj er glad for, at opgaven nu bliver udført til glæde for sommerhusejere og besøgende på Sunddraget, og i det bredere perspektiv for Struer Kommune som en kommune med lang kystlinje.
”Med en beliggenhed præget af vandet er Sunddraget og Struer Kommune et attraktivt sted at holde ferie og besøge, men den gør også kommunen til et udsat sted, når vejret bliver ekstremt og vandstanden stiger. Derfor er jeg tilfreds med, at Sunddraget kan få en kystsikring, der både tager hensyn til grundejernes sikkerhed og herlighedsværdierne ved kysten. Så jeg ser frem til at se det stå færdigt i 2020,” siger Niels Viggo Lynghøj. 

Forebygger skader for millionbeløb
Klimaforandringer udfordrer ikke bare Sunddraget og Struer Kommune, men alle andre områder tæt på kysten udfordringer med højere vandstande, flere stormfloder og nedbrydning af kysten. Trusler, der for kan betyde skader i millionklassen og værditab på huse og grunde. 

Forud for udbuddet af kystsikringen på Sunddraget fik Struer Kommune udarbejdet et skitseprojekt, hvori Stormrådet anslog skaderne fra de seneste fem stormfloder ved Sunddraget til samlet over seks mio. kroner. Sidste stormflod i 2015 oversvømmede 25 sommerhuse oversvømmet og medførte skader for omkring tre mio. kroner. 

Kystsikringsekspert Johnny Pedersen fra HedeDanmark ser frem til at udføre opgaven på Thyholm. 
”Netop denne opgave er den slags kystsikring, vi allerhelst vil lave – både på grund af opgavens faglige indhold, men også fordi vi er med til at sikre både tryghed og konkret værdi for de mennesker, hvis sommerhuse igen og igen er blevet oversvømmet,” siger Johnny Pedersen, kystsikringsekspert hos HedeDanmark.

Kommune som rådgiver og sikkerhedsstiller
Struer Kommune har stået for rådgivning og den formelle del af projektet og har stillet sikkerhed for det lån, grundejerne har optaget i fællesskab for at kunne gennemføre kystsikringen.

Kystsikringen omkring Sunddraget kommer til at bestå af et jorddige på 1,26 km samt ni stenhøfder på 20-25 meter. Diget bliver opbygget af en lerkerne, som afhentes i nærliggende jorddepoter og grusgrave. Når leret bliver komprimeret i diget, betyder leret at vand ikke kan trænge igennem. Diget bliver dækket af muld og græs.

Som supplement til den vandtætte lervold skal HedeDanmark også etablere ni stenhøfder, der kommer til at gå fra stranden og omkring 20-25 meter ud i vandet. Høfterne skal sørge for, at sand fra stranden ikke blive transporteret væk af bølger, men kun flytter sig mellem høfderne, og dermed forebygge kysterosion.