Struer Kommune med i opløbet om at blive årets ungdomskommune 2020
06-12-2019 23:00

Struer Kommune med i opløbet om at blive årets ungdomskommune 2020

Dansk Ungdoms Fællesråd har nomineret Struer Kommune til prisen som Årets Ungdomskommune. Det falder sammen med det igangværende arbejde for at etablere et nyt miljø for kommunens unge.

Unge i Struer Kommune bliver inddraget i skabelsen af deres eget liv og har let adgang til at blive lyttet til, når de har noget på hjerte. Disse muligheder for indflydelse bliver brugt af de unge i forbindelse med opbygningen af et nyt ungemiljø, som er kommet i gang, efter Struer Byråd tidligere på året afsatte 100.000 kr. årligt til en fornyet ungekulturindsats. 

Inddragelse og indflydelse er grundlag for, at Struer Kommune er blevet nomineret til Årets Ungdomskommune af Dansk Ungdoms Fællesråd, som i 2006 grundlagde traditionen med at hædre en kommune om året for sin ungeindsats. 

Nomineringen glæder kultur- og fritidsudvalgets formand Lars Møller Pedersen. 
"Det er en enormt stor glæde for os som kommune at blive nomineret til Årets Ungdomskommune 2020. I Struer tager vi de unge alvorligt, når kommunens ungdomskultur skal udvikles i form af et nyt og inspirerende miljø, hvor de unge kan samles og udvikle aktiviteter, netværke og anvende deres kompetencer i et stærkt og forpligtende fællesskab," siger Lars Møller Pedersen

Etablering af nyt ungemiljø i gang i 2020

Struer Kommune har til arbejdet med at opbygge et nyt miljø for de unge blandt andet indgået et samarbejde med Aalborg Universitet. Studerende fra universitetets Urban Design-linje, en lokal ungegruppe og HTX-studerende på Struer Statsgymnasium har sammen udarbejdet en række forslag til, hvordan et fremtidigt ungemiljø kan se ud. 

Det forberedende arbejde fortsætter indtil begyndelsen af 2020, hvorefter etableringen af det konkrete nye miljø eller værested for de unge går i gang – også i samarbejde med de unge. 

Foruden ungekulturindsatsen er Ungeambassadørerne på Struer Kommunale Ungdomsskole en del af begrundelsen for at nominere Struer Kommune til Årets Ungdomskommune. Ungeambassadørerne arbejder for demokratisk dannelse og for at skabe nye aktiviteter og muligheder for de unge.

"Nomineringen til Årets Ungdomskommune 2020 er et resultat af et kæmpe stykke arbejde i både vores frivillige foreningsliv, men også i kommunen og blandt ungdommen selv. I Struer Kommune involverer, engagerer og lytter vi til de unge," fortæller Lars Møller Pedersen.

Deltagelse, muligheder og levevilkår

Om det bliver Struer Kommune eller en af de øvrige syv nominerede kommuner, der bliver Årets Ungdomskommune, bliver afsløret af Dansk Ungdoms Fællesråd omkring den 9. december 2019.

Bedømmelsen lægger ifølge Dansk Ungdoms Fællesråd vægt på, hvordan kommunen forbedrer unges deltagelse, udfoldelsesmuligheder og levevilkår - gerne ved at skabe gode rammer for frivilligt foreningsarbejde med børn og unge.

Dommerkomiteen består af repræsentanter fra DUF, Netværket af Ungdomsråd, KL og Center for Ungdomsforskning.