Menighedsplejen
03-12-2019 21:00

Menighedsplejen

Besøgstjenesten under menighedsplejen i Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne har fået ny der/koordinator.

Efter i en årrække at have varetaget hvervet, ønskede Tove Busk af helbredsmæssige årsager at give stafetten videre. Tove havde udført et stort stykke arbejde og mange er hende taknemmelige for det, hun kom til at betyde for besøgstjenesten, idet hun både koordinerede besøgstjenesten og selv var besøgsven, så længe kræfterne rakte til det. Tove er siden afgået ved døden.

Kirsten Aalund, Jegindø, som sidder i menighedsrådet for de tre sogne, har påtaget sig opgaven og er allerede i gang med arbejdet, og glæder sig at virkeliggøre nogle af de visioner, hun har for fremtiden i dette vigtige arbejde.

Skulle nogen ønske at indgå i korpset af besøgsvenner eller at få besøg af en besøgsven, kan man kontakte Kirsten Aalund på tlf. 5122 2301.