Hvidbjerg Bank fortsætter vækst i indtjening
07-11-2019 19:00

Hvidbjerg Bank fortsætter
vækst i indtjening


Hvidbjerg Bank har i de første 9 måneder af 2019 opnået et overskud på 26,6 mio. kr. før skat. Resultatet er 10,5 mio. kr. bedre end samme tidspunkt sidste år. En fremgang på 65,3 %.

Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 25,8 % p.a. før skat

På baggrund af høj aktivitet i banken samt salget af 75% af aktierne i Sparinvest, opjusterede Hvidbjerg Bank d. 8. august 2019 forventninger til årets resultat før skat til intervallet 25 – 30 mio. kr.

Hvidbjerg Bank fastholder forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 25 - 30 mio. kr. for 2019, men forventer at ende i den øverste del af intervallet.

Grundet det meget lave renteniveau, har bankens kunder konverteret et stort antal realkreditlån til en lavere rente. Det har affødt høj aktivitet i banken, hvilket er den primære årsag til, at nettorenter og gebyrer er steget med 8,3 mio. kr. i forhold til sidste år.

Banken har i de første 9 måneder af 2019 haft positive kursreguleringer af værdipapirer på 8,4 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. i de første 9 måneder af 2018. Posten er påvirket af, at banken har afhændet 75 % af sine aktier i Sparinvest og bogført en avance på 5,9 mio. kr. ved salget.

Bankens nedskrivninger ligger fortsat på et lavt niveau. Nedskriv-ningerne udgør 3,1 mio. kr. frem til 30. september 2019, hvilket giver en nedskrivningsprocent på 0,3 og vidner om en god bonitet i bankens udlån.

Bankens udlån er det sidste år steget med 3,6 % med baggrund i fortsat god kundetilgang og øget aktivitetsniveau for eksisterende kunder. Bankens kapitalprocent er, på baggrund af det gode resultat, steget til 18,1 % mod 15,9 % ved årets start.

Bankdirektør Jens Odgaard udtaler: ”Der har i 2019 været et højt aktivitetsniveau i banken, herunder – i særdeleshed kan fremhæves den store konverteringsaktivitet af realkreditlån. Salget af Sparinvest er faldet på plads – og samtidig har banken fortsat kundetilgang og god efterspørgsel af produkter fra nyeog
eksisterende kunder. Kundetilfredsheden er høj i banken, og alt sammen medvirker til, at banken forventer at komme ud af 2019 med et historisk godt resultat.

De første 9 måneder af 2019 i overskrifter:
• Resultat før skat på 26,6 mio. kr. for 1. – 3. kvartal 2019
   mod 16,1 mio. kr. samme periode sidste år – bankens
   bedste 9 måneder nogensinde.
• Forrentning af primo egenkapitalen med 25,8 % p.a. før skat.
• Nettorenter og gebyrer udgør 61,8 mio. kr. mod 53,5 mio. kr.
   sidste år – en stigning på 15,5 %.
• Omkostninger stiger med 1,5 mio. kr. eller 3,9 %.
• Basisindtjening på 21,2 mio. kr. mod 14,5 mio. kr.
  En stigning på 45,9 % i forhold til sidste år, hvilket primært
  skyldes fremgangen i nettorenter og gebyrer.
• Kursreguleringer udgør 8,4 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. sidste
   år, primært på baggrund af bankens salg af 75 % af aktierne
   i Sparinvest.
• Nedskrivninger på 3,1 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. sidste år.
• Stigning i bankens udlån på 3,6 % og indlån på 1,0 %.
• Fortsat tilgang af nye kunder.