Hjælp med at sætte data på ungdomslivet i Struer Kommune
29-10-2019 11:00

Hjælp med at sætte data på ungdomslivet i Struer Kommune

Struer Kommune spørger i november elever på 7.-10. klassetrin om deres trivsel og sundhed i stor undersøgelse af det lokale ungdomsliv. Den skal give viden til fremtidige, forebyggende indsatser.

Hvordan er det at være ung i Struer? I hvor høj grad trives de unge? Og hvilke erfaringer har de unge med kriminalitet, rusmidler og anden risikoadfærd? Det er blandt de spørgsmål, Struer Kommune søger svar på i Ungeprofilundersøgelsen, som bliver gennemført i november 2019 blandt elever på 7. - 10. klassetrin.

Ungeprofilundersøgelsen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som bliver gennemført i en række andre danske kommuner, heriblandt Struer. Formålet er at indsamle aktuel viden om trivsel og sundhed i de unges miljø, og data fra undersøgelsen bliver brugt både nationalt og lokalt til at gøre fagfolk klogere på ungdomslivet og danne grundlag for målrettede, forebyggende indsatser.  

Gavner ungeindsats i helhedsplan
Formand Peter Vestergaard fra Struer Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg opfordrer derfor alle unge til at svare på Ungeprofilundersøgelsen.
”Vi er optaget af at skabe det bedst mulige liv for børn og unge i Struer Kommune. Det er tanken bag Struer Kommunes helhedsplan for 0-18 årsområdet og den ungeindsats i planen, som vi skal arbejde med i de kommende år. Derfor håber jeg, at de unge vil benytte Ungeprofilundersøgelsen til at fortælle om, hvad der rører sig i deres liv og hvor vi med fordel kan sætte ind for at give de unge de bedste livsbetingelser. Det vil give vores arbejde et godt grundlag og dermed gavne de unges liv på sigt, når vi får data at handle ud fra,” siger Peter Vestergaard. 

Ungeprofilundersøgelsen bliver gennemført i november måned i skolerne i Struer Kommune. Der bliver afsat tid i skoletiden til besvarelsen og eleverne kommer til at sidde adskilt, så ingen andre end dem selv kan se, hvad de svarer. Undersøgelsen er designet, så data bliver håndteret sikkert og efterfølgende kan trækkes, så enkeltpersoner ikke kan identificeres, men kommunens fagpersoner kan blive klogere på tendenser, mønstre og adfærd på tværs af ungegruppen.