Ny centerchef for arbejdsmarked og borgerservice
22-10-2019 10:00

Ny centerchef for
arbejdsmarked og borgerservice

Helle Vadt er ny centerchef for Arbejdsmarked og Borgerservice i Struer Kommune. Hun skal som noget af det første stå i spidsen for indflytningen på Peter Bangs Vej med fire øvrige velfærds-mråder, og vejen dertil skal banes med nysgerrighed, lytning og beslutningsdygtighed.

Struer Kommune har ansat den nye centerchef, der skal stå i spidsen for Arbejdsmarked og Borgerservice efter Anette Jul Mortensens fratrædelse. 

Fra den 1. december er Helle Vadt ny øverste chef for centrets omkring 75 medarbejdere. Helle Vadt er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har seks års erfaring som leder, som hun for tiden videreudvikler med en diplomuddannelse i ledelse. Hun kommer fra en stilling som funktionsleder for Ungeenheden ved Holstebro Jobcenter og var forinden teamleder i Arbejdsmarked i Struer Kommune, før det blev lagt sammen med Borgerservice. 

Hun kender derfor Struer Kommune, en del af medarbejderne og det meste af sit kommende arbejdsområde. Men hun er samtidig meget bevidst om de nye opgaver og ansvarsområder i stillingen og ser frem til at fokusere på dem. 

Endnu bedre af at flytte sammen
Første store opgave for Helle Vadt bliver dels at være med til at gennemføre en budgetanalyse af centrets økonomi, som besluttet af byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne, og dels at stå i spidsen for indflytningen på Peter Bangs Vej sammen med de fire andre store velfærdsområder i kommunen. 

I det nye hus bliver den fælles opgave at udvikle den sammenhængende, tværfaglige indsats overfor borgerne. Det kræver ifølge den nye centerchef, at medarbejderne får de rette rammer at arbejde i.
”Samlingen af velfærdsområderne i et fælles hus sender et stærkt budskab om en vilje til at gøre en forskel for borgere, virksomheder og medarbejdere gennem tværfagligt samarbejde og sammenhæng i løsningen af kerneopgaven. Som chef skal jeg sørge for at skabe de rigtige rammer, snitflader og muligheder for at medarbejderne kan lykkes med det. Min erfaring er, at medarbejderne i Struer Kommune allerede er gode til det og derfor tror jeg på, at vi kan blive endnu bedre til at komplementere hinanden, når vi flytter tættere sammen,” siger Helle Vadt. 

Hun hilser samtidig budgetanalysen velkommen som et middel til at komme til bunds i, hvordan det samlede område hænger sammen, skabe klarhed om rammerne og opdage udviklingsmuligheder. 

Virkeligheden virker
Helle Vadt kendetegner sig selv som en lyttende og nysgerrig leder, der også kan træffe beslutninger. En systematisk og metodisk tilgang til opgaveløsningen skal give medarbejderne optimal mulighed for at løse kerneopgaven og sikre ensartet betjening af borgere og virksomheder, uanset hvilken medarbejder, de møder.

Målet er at få flere i arbejde og derigennem give værdi til både den enkelte borger og lokalsamfundet Struer Kommune som helhed. Et mål, hun har erfaring med at nå fra Ungeenheden i Holstebro Jobcenter, der har haft succes med at få flere unge i arbejde.
”Jeg tror på, at det er virkeligheden der virker. Mennesker har brug for at komme ud i en virksomhed, hvor de kan vokse med opgaven og få nye kompetencer. Derfor er samarbejdet med virksomhederne helt essentielt. Et godt samarbejde gavner både virksomhederne og borgerne,” siger Helle Vadt.

Enigt ansættelsesudvalg
Arbejdsmarked og Borgerservice har en central rolle for Struer Kommune som et center med stor kontakt til borgerne i hverdagen og stor betydning for kommunens økonomi, erhvervsstrategi og omdømme. 

Derfor er direktør Lotte Junker glad for, at den fremtidige ledelse er på plads, og at Struer Kommune kan byde velkommen til en erfaren leder, som har skabt resultater i både den almindelige drift og udviklingsprojekter på det komplekse og omskiftelige arbejdsmarkedsområde. 
”Jeg glæder mig til at byde Helle velkommen som centerchef og i koncernledelsen i Struer Kommune. Helle har et særdeles godt ry som leder, feltet var rigtigt stærkt og ansættelsesudvalget var helt enige om at pege på Helle, så jeg er sikker på, at hun er den rette kandidat til området og til at løfte de opgaver, som ligger forude,” siger Lotte Junker.

Hun takker samtidig den nuværende konstituerede centerchef, Chalotte Nedergaard Nielsen, for at sikre stabilitet i overgangen fra den tidligere centerchef og frem til Helle Vadt tiltræder til december. 
Chalotte Nedergaard Nielsen genoptager til den tid sin stilling som teamleder for Borgerservice, ydelse og administration i samme center. Ud over denne afdeling rummer Arbejdsmarked de tre afdelinger Progression mod job og uddannelse, Virksomhedsservice og Sygedagpenge, samt rehabiliteringsteam og stab.