Det Sociale Akuttilbud – hurtig hjælp i en akut psykisk krise
21-09-2019 14:00

Det Sociale Akuttilbud – hurtig hjælp i en akut psykisk krise

for borgere i Lemvig, Struer og Holstebro Kommune

Det Sociale Akuttilbud er til dig over 18 år, som oplever en akut psykisk krise og har behov for kortvarig støtte i form af krisehjælp fra en professionel medarbejder. Vi hjælper dig, uanset om du har en sindslidelse, som du har levet med i kortere eller længere tid, og du er i en livskrise eller i en anden akut krise. Det er din oplevelse af din situation, som er i centrum. Tilbuddet gælder også dig, der er pårørende eller samarbejdspartner.

Baggrunden for din henvendelse kan være, at du:

  • oplever en akut krise, som angst, selvmordstanker, depression, selvskadende adfærd eller psykose.
  • føler at livet er svært at håndtere og har et akut behov for nogen at snakke med eller være sammen med.
  • lige har været udsat for en hændelse, som har rystet dig, og du har brug for at få talt med nogen for at få tankerne på plads igen.
  • har kontakt til psykiatrien, men mangler redskaber, frem for indlæggelse, til at kunne håndtere at være i eget hjem i den akutte psykiske krise.
  • er pårørende eller samarbejdspartner og vil kontakte Det Sociale Akuttilbud med spørgsmål eller andet.

 

Akut Telefon

Du kan ringe anonymt alle ugens 7 dage på tlf. 20 93 64 88. Telefonen er åben fra kl. 07.00-22.00. Fra kl. 22.00-07.00 er der en telefonsvarer, hvor du kan indtale dit telefonnr. og evt. fortælle lidt om, hvorfor du ringer. Vi ringer tilbage senest ml. kl. 07.00-10.00 næste dag.

Krisehjælp

Støtten består af en samtale over telefonen eller ved personligt fremmøde. Vi kan eksempelvis lave en ’kriseplan’ sammen med dig. Kriseplanen kan være en hjælp for dig til at se og holde fast i dine handlemuligheder de næste par dage.

Som udgangspunkt vil der være opfølgning på din kriseplan 5 dage senere.

Overnatning

Hvis du er tilknyttet social afdelingen i Lemvig, Struer eller Holstebro Kommune og har behov for overnatning i akuttilbuddet, kan det være muligt i den akutte fase af krisen.

Kontakt

Det Sociale Akuttilbud, Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro, tlf. 20936488.