Sparekassen Vendsyssel - Basisindtjeningen kører som aldrig før
21-08-2019 09:00

Sparekassen Vendsyssels basisindtjeningen
kører som aldrig før


Overtagelsen af Østjydsk Bank har været en succes for kunder, medarbejdere og Sparekassen Vendsyssel, der kommer ud af 1. halvår 2019 med et resultat før skat på 270 mio. kr.

Administrerende direktør Vagn Hansen betegner resultatet som meget tilfredsstillende og har følgende kommentarer til offentliggørelsen af regnskabet:

Vi befinder os i et vanskeligt marked, hvor renteniveauet fortsat er faldende. Efterspørgslen efter lån og kreditter er ligeledes faldende, og mange kunder har en betydelig øget opsparing. Der er overkapacitet i markedet, og det gør det vanskeligere at drive pengeinstitut. Kravene til regulering stiger fortsat, hvorfor vi påføres øgede omkostninger på dette område. Vi er glade for, at vi
alligevel kan vise et godt resultat, i et vanskeligt marked.

Vores gode resultat skyldes, at der er vækst i forretningen, og at der er et højt aktivitetsniveau i afdelingerne. Også sammen-lægningen med Østjydsk Bank går godt. Processen med at få det til at blive ét pengeinstitut, med respekt for de regionale forskelle, kører efter planen. Næste skridt er at få det tidligere Østjydsk Bank konverteret over på den samme datacentral, som Sparekassen
Vendsyssels øvrige afdelinger. Det sker den 18.-19. april 2020, og hermed er successen, med at tage godt imod endnu et ”nyt medlem af familien”, fuldendt.

Vi ønsker til stadighed at have en solid forretning, der bygger på ordentlighed og fremdrift. Derfor er vi glade for at basisindtjeningen går godt, og at vi med rente- og gebyrindtægter på 525 mio.
kr. for første halvår, ligger mere end 10 % over niveauet for samme periode sidste år. Det skyldes blandt andet, at der har været et højt aktivitetsniveau på boligområdet. Kunderne har haft glæde
af den lave rente, og mange har valgt at omlægge realkreditlånene til endnu mere attraktive lån.

Udlån er steget med cirka 10 % til 13.2 mia. kr. sammenlignet med samme periode 2018, og det skyldes primært tilgang af nye kunder. Det viser sig, at vi i perioden har fået cirka to nye kunder
for hver gang, vi har sagt farvel til én kunde.

At have vækst i udlån kræver, at der er tilstrækkeligt indlån. Derfor er vi glade for, at indlån vokser tilsvarende, så det samlede indlån nu ligger på 14.1 mia. kr. Derved har vi et komfortabelt
indlånsoverskud, helt som vi ønsker det. Der er derfor fortsat rigtig god mulighed for at låne penge i Sparekassen Vendsyssel for kunder, der har behov for det.

Når vi låner penge ud, accepterer vi, at der er en risiko for at tabe nogle af dem, også selvom vi forsøger at hjælpe kunderne, så langt vi kan, for at de skal komme igennem en eventuel krise.
Nedskrivningerne er i første halvår på ca. 30 mio. kr., hvilket er 40 % lavere end samme periode sidste år. Landbruget har været hårdt ramt, men det ser ud som om vores tålmodighed og tillid til
dem har vist sig at være rigtig, for nu går det heldigvis godt i de fleste sektorer af landbruget.

Samlet set betyder det, at Sparekassen Vendsyssel kommer ud af 1. halvår 2019 med et resultat før skat på 270 mio. kr. Arbejdet for at skabe en stabil og kontrolleret vækst har resulteret i, at vi
er i stand til at tjene lige så meget på et halvt år, som vi før 2017 skulle bruge et helt år på.

Også i 2019 har garanterne vist sparekassen stor tillid, og siden nytår er der kommet yderligere garantkapital til, så garantkapitalen nu overstiger 1.6 mia. kr.

Med resultatet på 270 mio. kr. før skat, samt garanternes tillid til Sparekassen Vendsyssel, ender egenkapitalen på mere end 3.5 mia. kr. På den måde lever vi op til ønsket om, at vi til alle tider vil
være en solid sparekasse, der er godt rustet til fremtiden.

Vi er godt tilfredse med udviklingen igennem de seneste kvartaler, og må erkende, at det ansvar, vi tog med overtagelsen af det tidligere Østjydsk Bank, har været godt for kunderne og for
medarbejderne, men det har også været med til at skabe fremdrift og den ønskede position i markedet.

Det samlede resultat for 2019 forventes at udgøre 450 – 500 mio. kr. idet salget af Sparinvest Holding til Nykredit netop er blevet godkendt af de relevante myndigheder.

Den fulde halvårsrapport for 2019 kan ses på www.sparv.dk