Hvidbjerg Bank A/S, halvårsrapport for 1. halvår 2019
16-08-2019 00:02

Hvidbjerg Bank A/S, halvårsrapport for 1. halvår 2019

Resultat før skat stiger med 43 % og er på 14,1 mio. kr. for 1. halvår 2019 mod 9,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat efter skat udgør 11,2 mio. kr. mod 8,1 mio. kr. sidste år. Bedste resultat i bankens 107-årige historie.

Banken opjusterede d. 8/8 2019 forventningerne til resultatet før skat i 2019 til intervallet 25 – 30 mio. kr. mod tidligere 20 – 25 mio. kr. Det er anden opjustering i år, da banken også opjusterede i
juni fra tidligere 13 – 18 mio. kr., på baggrund af det forventede salg af bankens aktier i Sparinvest.

Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 21 % p.a. før skat.

Nettorenter og gebyrer udgør 41,0 mio. kr. mod 36,2 mio. kr. sidste år. På grund at høj aktivitet, særligt på boligområdet, stiger bankens gebyr- og provisionsindtægter med 4,2 mio. kr. i forhold
til sidste år.

Omkostninger til personale og administration stiger med 0,1 mio. kr. eller 0,4 % og udgør nu 27 mio. kr.

Basisindtjeningen stiger med 4,7 mio. kr. i forhold til sidste år, til nu at udgøre 13,7 mio. kr., hvilket primært skyldes ovennævnte fremgang på gebyr- og provisionsindtægter.

Kursreguleringer udgør 1,5 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. sidste år.

Nedskrivninger udgør 1,0 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Kapitalprocenten udgør 15,5 %. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 8,7 %.