Struer Kommune indleder indsats for at styrke ungekulturen
13-08-2019 22:00

Struer Kommune indleder
indsats for at styrke ungekulturen

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at de unges ønsker og behov for et fremtidigt ungekulturhus skal kortlægges. Det sker blandt andet i et samarbejde med Urban Design-uddannelsen på Aalborg Universitet.

Struer Kommune har en ambition om at understøtte og styrke unges muligheder for at indgå i givende fællesskaber og tæt tilknytning til forenings- og fritidslivet. Denne ambition er blevet mere konkret, da der er indgået en aftale med PrimusMotor om at give et forslag til, hvordan ungekulturen i Struer Kommune kan styrkes med henblik på etableringen af et fremtidigt ungekulturhus.

Med i processen er de unge selv, da de får en central rolle i udviklingen af forslagene til de nye rammer for en styrket ungekultur:

“Med den nye ungekulturindsats ønsker vi at finde ud af hvad de unge savner og hvad de drømmer om for ungekulturen i Struer Kommune. De unge skal vide, at vi tager dem alvorligt og derfor giver vi nu de unge selv muligheden for at gå forrest, når rammerne for kommunens ungdomskultur skal udvikles i form af et nyt og inspirerende kulturhus for unge,” siger Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lars Møller Pedersen.

Med i aftalen er studerende fra Urban Design på Aalborg Universitet, som skal give et bud på, hvordan der kan skabes de rigtige by-design og indretninger af byrummet til at løse de unges behov og ønsker, samt skabe anderledes eller alternative muligheder for at bevæge sig rundt i eller opleve byrummet. Fælles for hele indsatsen er, at de unge selv får en central rolle I udviklingen af forslagene til nye rammer for en styrket ungekultur.

En styrket tilknytning til området

Indsatsen ligger i umiddelbar forlængelse af kommunens indsats for en styrket bosætning. I kommunens fastholdelses- og tiltrækningsstrategi udgør den unge målgruppe nemlig en central rolle, da alt tyder på, at har man haft en god opvækst og ungdomsliv, er chancerne for at man vender tilbage, eller bliver i området, større. Derfor har det også været en prioritet i udvalget, at man skaber nogle inspirerende rammer for de unge i Struer Kommune:

“De unges oplevelser og fortælling om det lokalområde, de kommer fra, skal være så stærk, at det er den der vinder, når de unge på et tidspunkt er klar til at slå sig ned. Derfor indeholder en ny og styrket ungekultur ligeledes et stort potentiale for kommunens fremtidige bosætning,” fortæller Lars Møller Pedersen.

Pulje til afprøvning af idéer

Men først skal de unges ønsker og behov kortlægges. Det kommer i første omgang til at ske på en ungekulturdag, som bliver en kreativ workshop afholdt af Struer Kommune og PrimusMotor. Datoen for ungekulturdagen vil blive meldt ud på et senere tidspunkt.

Til realisering af planerne er afsat 100.000 kr., hvor af der er reserveret 25.000 kr. til at afprøve projektidéer eller ønsker fra de unge.