Hvidbjerg Bank A/S opjusterer forventningerne til resultatet for 2019
08-08-2019 11:00

Hvidbjerg Bank A/S opjusterer
forventningerne til resultatet for 2019


Hvidbjerg Bank A/S opjusterer forventningerne til resultatet for 2019 fra intervallet 20 – 25 mio. kr. til intervallet 25 – 30 mio. kr.
Opjusteringen skyldes primært høj aktivitet i banken afledt af stor efterspørgsel på konvertering af realkreditlån, mange bolighandler og en fortsat pæn kundetilgang.

Derudover har banken haft positivt afkast på sin obligations-beholdning og på sine aktier i sektorejede selskaber, ligesom en fortsat god udvikling i bankens eksponeringer med lave ned-skrivninger til følge medvirker til, at banken nu kan løfte forventningerne for resten af året.

Hvidbjerg Bank A/S udmeldte i forbindelse med fremlæggelse af årsrapporten 2018 en forventning til årets resultat for 2019 i intervallet 13 – 18 mio. kr. Banken opjusterede forventningerne
i juni, grundet det forventede salg af bankens aktier i Sparinvest til intervallet 20 – 25 mio. kr.

Halvårsrapporten offentliggøres som planlagt d. 15. august 2019.