Struer kommunes budgetudkast i balance ​og med fokus på kvalitet i kerneydelserne
14-06-2019 12:00

Struer kommunes budgetudkast i balance
og med fokus på kvalitet i kerneydelserne

Struer Kommune har sendt budgetudkast for 2020-2023 i høring.

Udkastet til Struer Kommunes budget for 2020-2023 er færdigbehandlet af Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget og sendt ud til høringsparterne, der har til den 28. juni at afgive svar.

Budgetudkastet afspejler, at Struer Byråd ønsker ro og stabilitet om den kommunale økonomi og det serviceniveau, borgerne oplever, og samtidig opretholder muligheden for at omprioritere interne midler til særlige indsatsområder. Struer Kommune har i år og sidste år gennemgået centrale velfærdsområder for at sikre, at de faglige mål bliver fulgt og pengene bliver brugt klogt. Disse gennemgange har i nogle tilfælde givet mulighed for at finde midler, som har givet mulighed for udvidelser. Det viser sig i årets budgetudkast på bl.a. ældreområdet og børn og unge.

Håber på gode høringssvar

Borgmester Niels Viggo Lynghøj mener at budgetudkastet er balanceret mellem drift og udvikling og holder fokus på høj kvalitet i opgaveløsningen, så Struer Kommune kan give borgerne et godt serviceniveau og i øvrigt udvikle sig som attraktiv bosætningskommune.

”Vi har igen i år haft et godt samarbejde på tværs af politiske partier i byrådet om dette budgetudkast. Det handler grundlæggende om ansvarlighed i brugen af skatteborgernes penge og om at skabe råderum for de projekter og indsatser, vi prioriterer i samarbejde med borgere og administration. Sidste års gennemgang af ældreområdet og årets helhedsplan for børn og unge er eksempler hvordan vi arbejder for at sikre både stabil drift og udvikling. Jeg håber på gode input fra høringsparterne, så vi kan forhandle videre om budgettet på et godt grundlag efter sommerferien,” siger Niels Viggo Lynghøj.

Musikterapi og forebyggelse
I Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget afspejler budgetudkastet uændret drift, hvor de serviceudvidelser, som blev vedtaget politisk i 2018, er indarbejdet til gavn for borgerne, nemlig 2,5 mio. kroner i 2019 og 4 mio. kroner i årene fremover. Udvalget har desuden formået at gøre tilbuddet om musikterapi i alle kommunale plejeboliger i Struer Kommune permanent.

Børne- og Uddannelsesudvalget har sendt helhedsplanen for 0-18 årsområdet i høring og leverer dermed den plan, som blev aftalt i budgetlægningen for 2019. Planen indeholder en række forslag til opprioritering af de mindste børn og en styrkelse af det forebyggende arbejde på området.

Kultur- og Fritidsudvalget har foreslået at forbedre det samlede kultur- og fritidstilbud i kommunen, dels med etablering af et sangcenter og dels ved at ændre tilskudsreglerne på foreningsområdet til i alt 700.000 kroner.

I forbindelse med budgetlægningen på Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets område er det ved gennemgang af udgifterne til kollektiv trafik lykkedes at finde midler til en række forbedringer, som ikke samtidig forringer servicen.

I Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget sætter de prioriterede midler i høj grad fokus på de udfordringer og muligheder, den digitale og teknologiske udvikling giver Struer Kommune. De store ambitioner om effektiv drift af kommunen, som kan aflæses i kommunens øvrige sagsområder, handler også om, at organisationen har de kompetencer til rådighed, som en digital omstilling kræver, og det er en del af forslaget fra udvalget.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj afventer nu høringssvar og forhandlingerne om det endelige budget efter sommerferien.

”Vi kan glæde os over, at vi i Struer Kommune har en grundlæggende sund økonomi, et godt serviceniveau på langt de fleste områder og et fortsat tæt samarbejde mellem borgere, byråd, ledelse og medarbejdere, som byrådet er overbevist om vil resultere i, at Struer Kommune kan blive et endnu bedre sted at bo og arbejde – og at flere vil få øjnene op for det,” siger han.