Vær med til at lægge planen for fremtidens kommune
01-06-2019 00:00

Vær med til at lægge planen for fremtidens kommune

Struer Kommune skal revidere kommuneplanen og første skridt er at spørge borgerne, hvordan de helst ser kommunen udvikle sig de næste fire år. Idéfasen starter på fredag med Open By Night og fortsætter i juni med borgermøder og to faste udstillinger.

Struer Kommune skal vedtage en ny kommuneplan, og første skridt er at spørge kommunens borgere, hvordan de helst ser kommunen udvikle sig de næste fire år. Det begynder til Open By Night den 31. maj, hvor Plan og Miljø i Struer Kommune er til stede med en informationsstand om kommuneplanen, og fortsætter i juni med blandt andet borgermøder og idé-postkasser i både gammeldags og digital form.

Kommuneplanen er vigtig, fordi den har stor indflydelse på hverdagen i kommunen og muligheden for at realisere nye projekter. Planen sætter retning og rammer for, hvordan kommunen kan og skal skabe vækst og udvikling i hele Struer Kommune, og rummer både muligheder og begrænsninger for nye projekter. 

Hvis man vil bygge hus, udvide virksomhed, opsætte vindmøller eller realisere andre projekter med indflydelse på det fysiske miljø, skal man efterleve kommuneplanens retningslinjer og rammeudlæg for at få godkendt sit projektet. 

Efterlyser borgernes engagement og ideer
For at komme godt i gang med Kommuneplan 2020 indleder Struer Kommune en oplysnings- og idéindsamlingsturné i hele kommunen. Første gang til Open By Night den 31. maj i Struer gågade og derefter i to udstillingsrum – brobuen i Lydens Have i Struer og i Midtpunktet i Hvidbjerg – samt ved fire borgermøder om udvikling af lokalområderne: i Hjerm, Vejrum, Humlum og Hvidbjerg.

Derudover kan interesserede læse om kommuneplanens temaer og indsende ideer her

Borgmester Niels Viggo Lynghøj opfordrer borgerne til at engagere sig i arbejdet med at revidere kommuneplanen. 
”Vi har mange potentialer for udvikling i Struer Kommune inden for de områder, vi satser på. Kommuneplanen samler og sætter retning på vores arbejde med at udnytte de potentialer, og er afgørende for planlægning af nye projekter.  Derfor håber jeg, at de mange borgere med engagement og ideer til kommunens udvikling kommer til orde og påvirker kommuneplanen, som vi efterfølgende skal arbejde efter. Jeg vil derfor opfordre så mange som muligt til at lægge vejen forbi vores arrangementer om kommuneplanen for at høre om processen forude og give deres besyv med,” siger Niels Viggo Lynghøj. 

Borgmesteren ser revisionen af kommuneplanen som særligt spændende lige nu, hvor Struer Byråd har investeret i en række udviklingstiltag; byrumsfornyelse, udviklingsplaner for kysten og havnene, naturpleje, udstykninger af byggegrunde, erhvervsstrategi og vækstforløb, lydkunst i byrummet og Sound Hub Denmark. 

Derfor bliver det vigtigt med en visionær og ambitiøs kommuneplan, som har øje for Struer Kommunes udviklingspotentialer og de muligheder, fremtiden byder.

Borgermøder om udvikling af lokalområder 
Et fokusområde i kommuneplanen bliver at lægge de rigtige rammer for udvikling af lokalområderne i kommunen og udnyttelse af det potentiale, områderne tilbyder for øget bosætning, turisme og erhverv.  

Derfor arrangerer Struer Kommune fire borgermøder, der tilsammen dækker lokalområderne uden for Struer by. Borgermøderne bliver holdt efter følgende plan:

  • Hjerm den 12. juni 2019 kl. 18.30-20.20 i Sognegården
  • Langhøj den 13. juni 2019 kl. 18.30-20.20 i Vejrum Fritidscenter
  • Humlum (dækker også Resen og Venø) den 18. juni 2019 kl. 18.30-20.20 på Humlum Kro
  • Hvidbjerg den 20. juni 2019 kl. 18.30-20.20 i Midtpunktet

Seks udviklingstemaer
Kommuneplanen ligger i forlængelse af planstrategi 2019 – TÆT PÅ, som angiver retning og omfang af kommuneplanrevisionen. Struer Byråd har i forbindelse med vedtagelse af planstrategien tidligere på året besluttet, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed. 

Kommuneplanarbejdet bliver struktureret omkring seks temaer: Erhverv og turisme, Klima og Energi, Natur og Landskab, Kulturarv, Byudvikling og Mobilitet. Byrådet har i øvrigt ønsket, at ”tæt på mennesker, teknologi og natur” skal løbe som en rød tråd gennem kommuneplanen.

Kommuneplanen skal være vedtaget i første halvdel af 2020, så det samme byråd, som vedtager planen, kan arbejde med planen bagefter.