VINDMØLLER VED LYNGS
12-05-2019 10:00

VINDMØLLER VED LYNGS

Endelig vedtagelse af kommuneplan tillæg nr. 12 og lokalplan nr. 341

Struer Kommune udsender hermed endelig vedtaget kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan nr. 341 for vindmøller ved Lyngs med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse.