Generationsskifte i Hvidbjerg Banks bestyrelse
23-04-2019 11:00

Generationsskifte
i Hvidbjerg Banks bestyrelse

Siddende formand i Hvidbjerg Bank, gårdejer Knud Steffensen, overdrog onsdag den 20. marts formandsposten i banken til administrerende direktør i LandboThy, Henrik Galsgaard.

Generationsskiftet skyldes, at der på bankens generalforsamling ikke blev stemt for at fjerne aldersgrænsen i bankens vedtægter, og derfor blev overdragelsen af formandsskabet fremrykket.
Henrik Galsgaard har siden 2014 været en del af bankens bestyrelse.

- Vi er kede af at miste Knud allerede nu som formand, da han har gjort det rigtig godt for banken og stadig havde en masse at kunne tilføre banken, men demokratiet har talt, og det lytter vi naturligvis til. Det er en stor ære at blive valgt som ny formand, og jeg ser frem til at kunne bidrage med endnu mere til banken Henrik Galsgaard.

Fortsat stort fokus på det lokale
Henrik Galsgaard forventer at banken fortsætter den samme strategi, som den har ført de sidste mange år med et stort fokus på det lokale:

- Jeg lægger ikke op til de store ændringer. Hvidbjerg Bank er en bank, der siden 2014 har lavet rekord på rekord rent regnskabsmæssigt, og det skal vi fortsætte med. Jeg ser frem til at samarbejde med både bestyrelsen og repræsentantskabet samt direktion om at styrke banken yderligere – og naturligvis sikre, at vores dygtige medarbejdere er med på både forretningsmodellen og strategien. Selv om det er bestyrelsen, der sætter retningen, er det medarbejderne, der sørger for successen i hverdagen.

Afgående formand, Knud Steffennsen.


Varm velkomst fra afgående formand
Afgående formand, Knud Steffensen, glæder sig over, at Henrik Galsgaard er blevet valgt og byder ham velkommen som formand:

- Henrik Galsgaard har været med i bestyrelsen i 6 år. Han er knaldhamrende dygtig, og han bliver en rigtig dygtig ny formand med gode kompetencer. Ham kan de være glade for, at de har valgt, udtaler Knud Steffensen.

Selv ser han tilbage på sine knap 10 år i formandsstolen – og sine i alt 27 år i bestyrelsen – med både glæde og stolthed. 

- Det har været nogle gode år. Jeg har altid brændt for Hvidbjerg Bank og det at have en lokal bank, der forpligter sig over for lokalsamfundet, og som giver lokale arbejdspladser, udtaler Knud Steffensen.

Igennem årene har Knud Steffensen bidraget til mangt og meget i Hvidbjerg Bank, herunder ansættelsen af bankdirektør Jens Odgaard og det seje træk under finanskrisen. Desuden har Knud Steffensen i sin tid i bestyrelsen været en stor fortaler for bankens lokale forankring:

- Det er vigtigt for mig – og for området – at banken fortsat er på lokale hænder. Hvidbjerg Bank
blev stiftet af lokale kræfter for 106 år siden, og de værdier har vi holdt fast i. Samtidig er banken med til at sætte ting i gang, og den tør tage en kalkuleret risiko, f.eks. hvad angår iværksætteri. Og
det er jeg sikker på, den bliver ved med.

Henrik Galsgaard har siden 2007 været ansat som administrerende direktør for rådgivningsvirksomheden LandboThy med domicil i Thisted med ca. 85 ansatte. I de interne arbejdsopgaver fylder ledelse og arbejdet med strategien og forretningsplanen forholdsvis meget.
I forhold til LandboThys kunder bruges også tid på arbejdet med at gennemføre generationsskifte, økonomisk rådgivning, regnskaber, finansiering mm. Før ansættelsen i LandboThy har Henrik Galsgaard været ansat hos SEGES i Skejby og Det thylandske landøkonomiske Selskab i Hurup, Thy.

Henrik Galsgaard bor på et mindre landbrug i udkanten af Vestervig med Annie og deres to døtre på hhv. 16 og 19 år.Hvidbjerg Bank har i dag 12.000 kunder og afdelinger i Hvidbjerg, Hurup, Struer, Holstebro og Viborg. Bankens årsrapport for 2018 udviser det bedste resultat nogensinde, og banken forventer en fortsat positiv udvikling – ikke mindst i kraft af den konstante tilgang af nye kunder.
I banken er der ikke langt fra idé til handling, og der sættes en ære i at give personlig og troværdig rådgivning, som er værdsat af kunderne.