Flere penge til lokale projekter
09-04-2019 12:00

Flere penge til lokale projekter

Efter repræsentantskabsmødet i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå den 26. marts 2019 blev det besluttet at uddele 25 mio. kr. af Sparekassen Vendsyssels rekordstore overskud til Sparekassen Vendsyssels Fond.

Sparekassen Vendsyssels Fond blev stiftet i foråret 2017, hvor den også fik tilført 25 mio. kr. fra Sparekassen Vendsyssel. Den velgørende fond har dermed en samlet kapital på 75 mio. kr. Fondens kapital er opstået ved, at en del af sparekassens overskud henlægges til fonden som bundet kapital, der placeres i garantbeviser i sparekassen. Afkastet af garantbeviserne uddeles hvert år til gode, lokale projekter i store dele af sparekassens
markedsområde.

I forbindelse med flere af sparekassens fusioner og overtagelser er der desuden opstået lokale fonde. Sparekassen Vendsyssels Fond har derfor til formål at yde støtte til almennyttige formål i de områder, hvor der ikke allerede er en lokal fond.

”Fordelen ved at være garantsparekasse er, at man som selvejende institution ikke har en aktionærkreds at skulle tilgodese med udbytte. Det giver frihed til, at vi kan tænke langsigtet og udvikle vores lokalområder”, siger Vagn Hansen, administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel.

I dag findes der i alt 9 fonde, som udspringer af Sparekassen Vendsyssel og overtagne pengeinstitutter. Sparekassen Vendsyssels Fond og de lokale fonde i Brovst, Jerslev, Klokkerholm, Ulsted, Hvidbjerg, Snedsted, Hvetbo og Hals kunne i 2018 udbetale cirka 11 mio. kr. til gode, lokale formål.