Nyt udsatteråd søger medlemmer
01-04-2019 11:00

Nyt udsatteråd søger medlemmer

Struer Kommune opretter lokalt udsatteråd for at give socialt udsatte i kommunen et formelt talerør. Derfor søger kommunen nu medlemmer med indsigt i livet som socialt udsat.

Struer Byråd har besluttet at oprette et lokalt udsatteråd, som skal give udsatte borgere som f.eks. hjemløse, misbrugere og sindslidende en stemme i den lokalpolitiske debat. Rådet får til formål at råde og vejlede byrådet om de udfordringer, udsatte borgere møder i Struer Kommune, og give et billede af, hvordan livet som socialt udsat er.

Rådet er oprettet på opfordring fra det nationale Rådet for Socialt Udsatte – en opfordring, som omkring 40 kommuner på landsplan allerede har fulgt. Struer Kommune søger nu medlemmer til rådet, som har reference til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

I alt otte medlemmer kommer til at udgøre Udsatterådet med en hovedvægt af borgere, der er eller har prøvet at være socialt udsat, og en mindre del der har viden på området. Derfor søger rådet især medlemmer, der har eller har haft personlig erfaring med hjemløshed, alkohol- eller stofmisbrug eller sindslidelse. Eller borgere, der har arbejdet frivilligt for sociale organisationer og brænder for at gøre en forskel for udsatte grupper.

Grethe Hestbech, formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, opfordrer alle der har erfaring med udsathed til at søge om at komme med i rådet og være med til at give de udsatte en stemme.

”I Struer Kommune har vi gode muligheder for at hjælpe udsatte medborgere og derfor ser jeg det som et godt initiativ at oprette et Udsatteråd, som viderefører vores arbejde med Struer Kommunes Udsattestrategi. Denne borgergruppes stemme skal høres på lige fod med f.eks. Handicaprådet og Ældrerådet, så også de socialt udsatte i kommunen kan få indflydelse på egen hverdag og livsmuligheder,” siger Grethe Hestbech.

Interesserede kan læse mere om rådet og hvordan man ansøger om at blive medlem på www.struer.dk/udsatteraadet. Der er frist for ansøgning onsdag den 10. april kl. 12.00.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger rådets medlemmer på udvalgsmøde den 7. maj. Rådet sammensættes, så det så vidt muligt sikres, at såvel de forskellige socialt udsatte målgrupper repræsenteres som både Struer by samt lokalområderne.

Kontakt
Formand Grethe Hestbech, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarekdsudvalget i Struer Kommune, Tlf. 23 84 83 55 / gth@struer.dk
Centerchef Lene Hornstrup, Center for Handicap, Social og Psykiatri i Struer Kommune, tlf. 24 20 50 97 / lho@struer.dk