Ny arbejdstidsaftale skal styrke skolevæsnet i Struer Kommune
13-03-2019 10:00

Ny arbejdstidsaftale skal styrke skolevæsnet i Struer Kommune

Struer Kommune og Vestjysk Lærerforening er nået til enighed om en arbejdstidsaftale for lærerne i Struer Kommune. Aftalen skal sikre undervisning af høj kvalitet til kommunens børn og unge, og samtidig styrke Struer Kommunes skolevæsen som en attraktiv arbejdsplads.

Lærerne i Struer Kommune kan fra det nye skoleår se frem til en ny arbejdstidsaftale. Det ligger nu fast, eftersom Struer Kommune og Vestjysk Lærerforening har skrevet under på en aftale, som skal understøtte folkeskolens positive udvikling, og samtidig skabe de bedste arbejdsforhold for lærerne.

Aftalen præciserer, hvordan lærerne skal fordele deres timer, og sikrer dermed øget tid til forberedelse, samarbejde og evaluering af undervisningen. Alt sammen til gavn for eleverne:

”Vi ønsker at skabe den bedste folkeskole for vores børn, og med denne aftale mener jeg, at vi tager et stort skridt mod det mål. Skaber vi de bedste forudsætninger for lærerne til at levere god undervisning, vil det smitte af på børnenes læring og trivsel. Så jeg er rigtig glad for, at vi har landet denne aftale.” fortæller formand for Børne- og uddannelsesudvalget Peter Vestergaard.

Forberedelse og arbejdsmiljø altafgørende

Nærmere bestemt giver aftalen tid til fælles og individuel forberedelse for lærerne, som følge af at aftalen præciserer, at den enkelte lærer maksimalt kan tillægges 780 undervisningstimer årligt. Dette giver ifølge Peter Vestergaard mulighed for, at lærerne får det nødvendige råderum til at lave god undervisning for børnene:

”Vi ved at forberedelse er forudsætning for god undervisning, og når vi ønsker at børnene skal udvikle sig i folkeskolen, bliver vi også nødt til at sikre tid til lærernes forberedelse. Med det råderum vi nu har skabt for den gode undervisning, sikrer vi netop det.” siger han.

Også hos Vestjysk Lærerforening er man glade for, at der nu kan præsenteres en ny arbejdstidsaftale. Kredsformand for Vestjysk Lærerforening Torben Voss er særlig glad for, at aftalen er blevet skabt på grundlag af et godt samarbejde mellem parterne:

”Vi er glade for, at vi nu har en rigtig god arbejdstidsaftale i hus. Aftalen er uden tvivl et udtryk for, at begge parter har villet skabe de bedste rammer for lærerne, således vi sikrer, at lærerne kan levere den bedst mulige kvalitet i undervisningen til gavn for børnene. Det kan vi kun være tilfredse med. Desuden er jeg overbevist om, at aftalen vil gavne arbejdsmiljøet på skolerne i Struer, når samarbejdet mellem skoleleder og tillidsrepræsentant i aftalen tillægges stor betydning.”

Netop arbejdsmiljø er, ligesom lærernes mulighed for at levere undervisning af høj kvalitet, et centralt element i aftalen. Både for at skabe råderum for den enkelte lærer, men ligeledes fordi Struer Kommunes skolevæsen fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor man også i fremtiden kan tiltrække og fastholde fagligt dygtigt personale.

Arbejdstidsaftalen gælder for lærerne og børnehaveklasseledere på folkeskolerne i Struer Kommune. Aftalen træder i kraft fra skoleåret 2019/2020.

Fakta

  • Parterne ønsker med samarbejdet at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og sikre undervisning af høj kvalitet til gavn for kommunens børn og unge.
  • Aftalen skal samtidig bidrage til, at Struer Kommunes skolevæsen er en attraktiv arbejdsplads og understrege betydningen af samarbejde og de professionelles råderum.
  • Struer Kommune og Vestjysk Lærerforening forpligter sig til et styrket samarbejde om en ”Ny Start” for folkeskolen i medfør af OK18 - herunder hvordan det lokale samarbejde mellem ledelse og TR styrkes.
  • Lærerne sikres øget tid til forberedelse og samarbejde, og dette har til formål at sikre øget kvalitet i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen til gavn for eleverne.
  • Aftaleparterne er enige om, at den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere fastsættes til 760 timer årligt.
  • Det tilstræbes, at den enkelte lærer maksimalt kan tillægges 780 undervisningstimer årligt.