Struer Kommune opnår topplacering inden for bygge- og miljøsager
12-03-2019 08:00

Struer Kommune opnår topplacering inden for
bygge- og miljøsager

Når byggesager skal godkendes, eller virksomheder skal miljøgodkendes, er Struer Kommune med i toppen - både i forhold til landsgennemsnittet og de omkringliggende kommuner. Det har stor betydning for borgere og virksomheder, at de får en professionel og hurtig behandling. Derfor har Struer Kommune oprettet lokale servicemål, som sætter barren endnu højere.

Kommunernes Landsforening (KL) laver hvert år en opgørelse over den tid, de forskellige kommuner bruger på at behandle bygge- og miljøsager. Formålet er at skabe et overblik over, om kommunerne overholder de vedtagene servicemål inden for de to områder.

Struer Kommune klarer sig rigtig godt, både hvad angår byggesager og miljøgodkendelse af virksomheder. Men vi vil ikke hvile på laurbærrene - vi vil gøre det endnu bedre. Derfor har Plan og Miljø skærpet kravene.

”Vi har valgt at stille endnu højere krav til os selv. Derfor har vi udarbejdet lokale servicemål, som vi løbende justerer i takt med, at vi få skabt bedre og mere effektive rutiner. Jeg synes, det er vigtigt, at borgerne oplever en høj faglig kvalitet samtidig med at det går hurtigt. Men derudover er en hurtig sagsbehandlingstid også med til at gøre os til en attraktiv kommune for tilflyttere - både private, men i høj grad også for virksomheder,” forklarer John Patuel Hansen, der er centerchef for Plan og Miljø.

Når der skal bygges et nyt hus på en parcelhusgrund, er der ofte tale om et enfamiliehus. For enfamiliehuse var det nationale servicemål i 2018 40 dage. Det vil sige, at der måtte gå 40 dage, fra kommunen modtog en ansøgning og det tilhørende materiale, til sagen var afsluttet. Struer Kommune har imidlertid fastsat et lokalt servicemål på 30 dage. Opgørelsen for 2018 viser en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for denne type sager på blot 25 dage.

Det samme gode eksempel kan vi trække frem på virksomhedsområdet. Her er det nationale servicemål 200 dage, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 108 dage.

Byggesagerne screenes

I Struer har vi indført et koncept, hvor vi screener byggesagerne, når vi modtager dem. De simple ansøgninger, hvor vi har modtaget al nødvendigt materiale, kan gennemføres i løbet af få dage, på den måde bliver der frigivet tid, som vi kan bruge på de mere komplekse sager.

”Vi kan således kun opfordre til, at borgere får sendt al materialet med ind fra start, så vi ikke skal bruge ekstra tid på at rykke for materiale,” siger John og forsætter.

”Vi ved godt, at der er mange forhold at holde styr på ved ansøgning om byggeri. Derfor er vi ved at udarbejde vejledninger, som kan hjælpe borgere igennem processen. Jeg vil også slå et slag for vores tilbud om forhåndsdialog, hvor man har mulighed for at bestille tid hos en byggesagsbehandler. Gennem bliver der skabt overblik over de mange regler, hvilket ansøgningsmateriale der forventes samt afklaring på, hvad der kan lade sig gøre. Sidst vil jeg nævne, at Borgerservice kan hjælpe med den digitale ansøgning.”