FREMTIDENS STRUER KOMMUNE – NY STRATEGI FOR VÆKST OG UDVIKLING
07-03-2019 08:00

FREMTIDENS STRUER KOMMUNE – NY STRATEGI FOR VÆKST OG UDVIKLING

Struer Byråd har vedtaget en ny planstrategi for vækst og udvikling i Struer Kommune. Strategien skal være med til at sikre, at Struer Kommune også i fremtiden er en bosætningskommune, hvor det er attraktivt at bosætte sig, leve og arbejde.

Struer Kommune definerer sig som en bosætningskommune. Vi er i en gunstig udvikling med fokus på fremtidens nye borgere og arbejdspladser. Vores mentalitet er international med verdenskendte virksomheder og en mærkbar iværksætterånd. Det giver en særlig energi, som vi sammen bygger videre på og inviterer ind i. Vi har ambitiøse mål og udvikler kvaliteten af vores tilbud til borgerne, så man kan være tryg hele livet i Struer Kommunes lokalsamfund – fra barnsben til seniortilværelse.

Lyd er vores identitet og dynamo for udvikling. Struer Kommune har et mål om at forstærke sin lydidentitet og vil undersøge, hvordan lyd – og nye måder at bruge den på – kan være med til at udvikle kommunen og være en del af løsningen på vores kerneopgaver.

Høj kvalitet i kernevelfærden er afgørende for levedygtigheden og værdien af fremtidens Struer Kommune. Samtidig skal vi kunne skabe rum til at prioritere de modige udviklingstiltag, som gør Struer Kommune attraktiv for mange forskellige borgere, virksomheder og regionale og nationale samarbejdspartnere.

Kommunens størrelse giver særlige muligheder for at levere høj kvalitet til borgerne. Vi tror på, at vi med driftighed og dristighed kan omstille vores bidrag til lokalsamfundet, så det altid fremstår relevant for borgerne.

Planstrategien sætter fokus på seks temaer:

  • Bosætning
  • Erhverv
  • Infrastruktur
  • Uddannelse
  • Sundhed
  • Lokalområder.

Planstrategien fungerer ligeledes som initiativ til den offentlige debat forud for revisionen af kommuneplanen.

Har du forslag og idéer til, hvor der eksempelvis kan placeres nye boliger og erhverv, hvor der er plads til grønne områder og hvordan byerne kan indrettes, så de inviterer til mere bevægelse?
Send dit forslag eller bemærkninger til teknisk@struer.dk inden d. 30. april 2019.

Vi har lavet en letlæselig og forkortet udgave af planstrategien, som du kan læse her.
Ønsker du i stedet at orientere dig i den komplette planstrategi, kan den findes her, ligesom du kan læse følgebrevet her.