Ny styrket indsats for udsatte børn og unge i fritidslivet
05-03-2019 15:00

NY STYRKET INDSATS FOR UDSATTE BØRN OG UNGE I FRITIDSLIVET

Kultur- og fritidsudvalget har mandag godkendt en strategi for en ny styrket indsats for at få flere børn og unge involveret i fritidslivet i Struer Kommune. Strategien skal føres ud i livet via et samarbejde mellem Broen Struer og Struer Kommune.

Flere børn og unge skal involvere sig i fritidslivet i Struer Kommune. I særdeleshed børn og unge, som ikke har økonomisk mulighed for, selv opsøger eller har kendskab til de muligheder der findes. Netop den målgruppe har Struer Kommune og Broen Struer lagt en strategi for, hvordan man via en fælles koordineret indsats kan støtte og styrke indsatsen overfor.

”Vi ved, at børn og unge trives bedst i fællesskaber. Det er enormt vigtigt, at alle børn uanset opvækstvilkår får oplevelsen af at være en del af et stærkt foreningsliv. De stærke, forpligtende fællesskaber er selve fundamentet for børns trivsel og udvikling, og det er netop muligheden for at indgå i foreningslivets mange fællesskaber, som vi ønsker at udbrede til flere børn i Struer Kommune.” fortæller Lars Møller Pedersen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Broen Struer har over tiden etableret en velfungerende organisation, og har stor erfaring med at støtte udsatte børn og unge til en aktiv fritid. Det er den erfaring, som Struer Kommune nu forpligter sig til at skabe opmærksomhed om og kendskab til i de involverede centre.

Der er afsat 150.000 kr. om året til at styrke indsatsen, hvor af størstedelen afsættes til at udvide den nuværende fritidspasordning. Fritidspasordningens formål er at øge udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter, ved at tilbyde fritidsvejledning og økonomisk støtte til f.eks. kontingent og udstyr.

Derudover bliver der blandt andet oprettet en udviklingspulje, som giver mulighed for at tilgodese foreninger, som igangsætter initiativer som støtter et særligt socialt ansvar, således at flere børn og unge kan inkluderes.

Med denne strategi for et styrket fritidsliv for udsatte børn og unge, sammenslutningen af interessenter og den øgede opmærksomhed på området, er Lars Møller Pedersen sikker på, at indsatsen kommer til at blive positiv for alle parter på fritidsområdet i Struer Kommune:

”Jeg ser frem til, at vi får startet samarbejdet, og til at se de mange gode initiativer udfolde sig og komme til gavn for de unge og foreningerne. Med de kræfter vi nu samler, er jeg sikker på, at vi er godt på vej til et styrket fritidsliv i Struer Kommune.” siger han.