Projekt Ny Læge orienterer
19-02-2019 14:00

Projekt Ny Læge orienterer

Siden startskuddet på projekt Ny Læge blev løst ved borgermødet den 21. september 2018, har vi fået mange gode og positive tilkendegivelser om støtte. Vi fik hurtigt et pænt og stort beløb doneret fra private bidragsydere. Og så meldte Thyholm Løbeklub sig med deres støtte på 10.000 kr.

Det var en fantastisk oplevelse at se denne varme modtagelse af projekt Ny Læge.

Siden blev en ansøgning sendt til Thisted Forsikrings årlige konkurrence om deres donationer til gode formål. Denne gang var med fokus på ”Danmarks rygrad” og de frivillige kræfter, der arbejder for udvikling og sammenhold i mindre samfund. Her var Ny Læge projektet så heldige at få 50.000 kr., hvilket gav indsamlingen et kæmpe løft.

Hvad skal der så ske?

Så nu står vi med opgaven om at køre indsamlingen og fundraisingen i mål. Derfor henvender vi os i den kommende tid til lokale virksomheder for at høre, om de er interesseret i at give et bidrag. Målet var fra starten at rejse 100.000 kr. til projekt Ny Læge, og vi kan snart se enden på denne del af projektet.

Vi har haft et indledende møde med Struer Kommune om muligt samarbejde i projektet. Mødet var konstruktivt, og der er planer om et større møde med alle aktørerne i projektet for at tale strategi og ideer.

Ny Læge er allerede gået i gang med forberedelserne til kampagnefilmen og drejebogen til denne. Meget skal drøftes og vendes med producenten af filmen for at opnå det bedst mulige resultat.

Samtidig har vi fundet nogle gode personer til at bakke op om støttegruppen for lægehuset. Vi vil med denne gruppe forsøge at hjælpe nye læger til at få sig etableret i lægehuset på Thyholm med så god og bred opbakning i lokalsamfundet som muligt. Det kan være udfordrende på mange måder for folk, der kommer udefra. Støttegruppen kan blandt andet være behjælpelige på mere eller mindre praktiske områder, og støttegruppen vil ligeledes se på mulighederne for at få andre aktiviteter ind i de gode og fine rammer i det gamle sygehus sammen med lægeklinikken.

Projekt Ny Læge går en spændende tid i møde.

På vegne af Ny Læge,

John Vangsgaard

Kontakt – T:40 91 01 98, E: toftegaard9@gmail.com