Generalforsamling i Hvidbjerg og Omegns Borgerforening
16-02-2019 11:00

Generalforsamling i Hvidbjerg
og Omegns Borgerforening

Så er det tid hvor den årlige generalforsamling i Hvidbjerg og Omegns Borgerforening, som i år vil finde sted mandag den 25. februar kl. 18:00 i Sparekassen Vendsyssels mødelokale, Nørregade 9, bemærk der er indgang fra gården.

Vi gentager de senere års succes og starter med spisning klokken 18:00, hvor der serveres flæskesteg med rødkål, brune og hvide kartofler (drikkevarer kan købes).

Efter spisningen afholdes generalforsamlingen, hvor dagsordenen indeholder følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen samt suppleanter
  • Valg af revisor samt suppleant
  • Evt.

I år er Søren Thing og Victor Nielsen på valg, og begge har desværre meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen, så har du lyst til at være med til at gennemføre spændende tiltag så som oplevelsespladsen midt i Hvidbjerg (Brugsgrunden), så hold dig endelig ikke tilbage.

 Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i henhold til foreningens vedtægter være formanden skriftligt i hænde senest fem dage før generalforsamlingen afholdes.

Af hensyn til det praktiske, vil vi meget gerne have tilmelding til spisningen senest fredag den 22. februar til Esther Jakobsen på telefon 4058 2507 eller til Victor Nielsen på telefon 2016 0745 eller eventuelt ved besvarelse af denne mail.

Vi glæder os til at se dig/jer.

På bestyrelsens vegne
Victor Nielsen