Store Klassefest på Thyholm har nu næsten 500 tilmeldte!
12-02-2019 14:00

Store Klassefest på Thyholm
har nu næsten 500 tilmeldte!

Styregruppen for festen på Thyholm Skole den 14. september er begejstrede for den store tilslutning til Store Klassefest: lige nu er 492 billetter solgt, og mange har ringet for at skaffe kontakt til gamle klassekammerater.
For ”de indviede” er topscorerne årgang 02a med 13 tilmeldte og 80a også med 13 tilmeldte. Det er også fantastisk at lige nu er 24 tilmeldte, der forlod skolen eller gik i 8. årgang før 1963. Herunder en meget frisk dame der personligt købte billet i Midtpunktet og her kunne fortælle at hun forlod skolen efter 7. klasse tilbage i 1945.
- Vi har taget munden fuld, siger de i styregruppen, for i modsætning til de tidligere store klassefester inviterer vi denne gang alle, der har gået på centralskolen i Hvidbjerg til og med 8. årgang 2003.
- Vi vil også gerne se dem, der i sin tid gik ud af 7. for at komme på en arbejdsplads eller en erhvervsuddannelse. De har ikke tidligere været på listerne, men de er lige så meget klassekammerater som afgangseleverne op gennem tiderne.
De ældre årgange, dvs. før 1963, må hjælpe hinanden med at finde klassekammeraterne, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at finde relevante lister på Egnshistorisk Arkiv, som har en masse gamle protokoller og udklip.
- Menuen er nu aftalt med Tambohuse Kro, og så ved vi, at vi er i de bedste hænder. Imponerende at skulle servere for 1200 gæster på én gang! Men kroen skal nok klare det! siger de fortrøstningsfuldt i styregruppen.
For at det store arrangement kan lykkes, er der behov for et stort antal frivillige, også dagen før og dagen efter. Gruppen vil kontakte en række foreninger og bede dem om hjælp. Skulle festen give et overskud, vil det blive ført ud til foreningerne som tak for hjælpen.
Store Klassefest har sin egen hjemmeside, og man kan også gå ind på Midtpunktet Thyholm for at købe billetter til festen. Sidste chance er stadig 1.6. – men det går stærkt!
På hjemmesiden bliver det muligt at følge med i deltagerantallet for hver årgang.

Hvilken klasse har købt flest billetter?