Mulighed for tilskud til renovering af bevaringsværdig bolig
11-02-2019 10:00
Mulighed for tilskud
til renovering
af bevaringsværdig bolig

Hvis du har en bevaringsværdig bygning i Struer Kommune, har du mulighed for at søge om støtte til det udvendige restaureringsarbejde hos Struer Kommunes Bygningsforbedringsudvalg. Ansøgningsfristen er den 25. februar 2019.

For at ansøge om støtte hos Bygningsforbedringsudvalget i Struer Kommunes skal din bygning opfylde en af følgende betingelser:

  • Bygninger med bevaringsværdi 1 til og med 4, som helt eller delvist anvendes til beboelse. Der skal være tale om ejerboliger.
  • Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
  • Bevaringsværdier for den enkelte bygning kan ses på Kulturstyrelsens hjemmeside på adressen: https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm

Støtten er finansieret af Struer Kommune, Struers Byfond og Staten og ydes som et kontant tilskud til udendørs restaureringsarbejde af facade og originale bygningsdetaljer, som sikrer eller øger bevaringsværdien. Der ydes støtte til arbejde på følgende bygningsdele:

  • Tage (herunder skorstene, kviste, tårne m.m.)
  • Ydermure (herunder facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer)
  • Vinduer, døre og porte
  • Karnapper, verandaer, altaner, indgangspartier o.lign., der er en del af den oprindelige bygning


Ved tildeling af støtte vil der blive lagt vægt på, at der er tale om udskiftning af uoriginale bygningsdele eller retablering af oprin-delige bygningsdele, samt at arbejdet udføres i overensstemmelse med den bevarende lokalplans bestemmelser.
For forsamlingshuse o.lign. gælder, at støtte også kan omfatte etablering af tilgængelighedsforanstaltninger.

Du skal være opmærksom på, at der gives ikke støtte til almindelig vedligeholdelse.

Det er en betingelse for tildeling af støtte, at arbejdet ikke er påbegyndt eller udført.

Råd og vejledning
Har du behov for råd og vejledning kan du kontakte Plan og Miljø på tlf.: 96 84 84 01.

Her kan du ligeledes få oplyst din ejendoms bevaringsværdi.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det påtænkte renoveringsarbejde samt to prisoverslag på istandsættelsesarbejdet.

Ansøgning sendes til:

Struer Kommune
Bygningsforbedringsudvalget
Østergade 13
7600 Struer  

eller teknisk@struer.dk

Ansøgningsfristen er den 25. februar 2019.