Samme udvide åbningstid i alle dagtilbud
10-02-2019 23:00

SAMME UDVIDEDE ÅBNINGSTID I ALLE DAGTILBUD

Børnefamilier i Struer Kommune skal have samme pasningstilbud, uanset hvilket distrikt de bor i. Børne- og Uddannelsesudvalget har derfor besluttet, at alle dagtilbud skal holde åbent kl. 6-17 mandag til torsdag og kl. 6-16 om fredagen.

Struer Kommune har ambitiøse mål om gode og fleksible forhold for børnefamilier. I budgettet for 2019 og årene frem gav Struer Byråd derfor ekstra midler til at øge kvaliteten i dagtilbuddene og sikre mere tid og pædagogisk personale til børnene.

I forlængelse af denne budgetudvidelse har Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet at udvide og ensarte åbningstiderne i Struer Kommunes vuggestuer og børnehaver, så alle distrikter – Struer by, Hjerm, Langhøj, Bremdal, Humlum og Thyholm – holder åbent 54 timer ugentligt – fra kl. 6 til 17 mandag til torsdag og fra kl. 6 til 16 om fredagen.

De nye åbningstider gælder allerede fra den 1. marts. Udvalget dækker omkostningerne til den ekstra åbningstid og det vil derfor fortsat koste det samme at have børn i vuggestuer og børnehaver i Struer Kommune.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj ser udvidelsen som et godt og nødvendigt tilbud til børnefamilierne.
”Struer Kommune prioriterer børnefamilierne højt. Dagtilbud i hele kommunen skal kunne tage hensyn til forældrenes arbejdstider og samtidig møde børnene med høj pædagogisk kvalitet. Den udvidede åbningstid i vuggestuer og børnehaver er endnu et tiltag, der styrker den satsning. Så jeg er naturligvis tilfreds med udvalgets beslutning,” siger Niels Viggo Lynghøj. 

Et attraktivt samlet tilbud
Børne- og Uddannelsesudvalget har for tiden fokus på arbejdet med helhedsplanen for børn og unge i kommunen. Planen skal sikre, at så mange ressourcer som muligt bliver kanaliseret til kvalitet i kernevelfærden for de 0-18 årige. Udvalgsformand Peter Vestergaard mener, at udvidelsen af åbningstider er eksempel på en investering, der passer med det politiske fokus og har effekt for børnefamilierne. 
”Jeg synes det giver os et supergodt tilbud til børnefamilier, og det er noget, der er blevet efterspurgt af forældrene. Ved at indføre ensartede, udvidede åbningstider sikrer vi det samme serviceniveau til alle, uanset hvor man har valgt at bo i kommunen. Samtidig har vi, når det nye Vestbyens Dagtilbud står færdigt, både vuggestue, børnehave og skole i alle vores distrikter. Koblet med dygtige medarbejdere og gode fysiske rammer giver det os virkelig et attraktivt, samlet tilbud,” siger Peter Vestergaard.

Dialogmøde med forældrene 
De nye åbningstider træder i kraft til marts, hvorefter arbejdet med at implementere dem fortsætter. På et dialogmøde med forældre fra dagtilbuddene den 4. marts skal centerchef for Skoler og Dagtilbud, Jeannette Enevoldsen, sammen med udvalgsformanden drøfte de muligheder, udvidelsen af åbningstider giver det enkelte dagtilbud. Dagtilbuddene har gennem længere tid arbejdet målrettet med pædagogisk kvalitet og derfor ser hun gode muligheder for succesfuld implementering af åbningstiderne. 
”Vi har gode forudsætninger for at få det bedst mulige ud af udvalgets beslutning til gavn for børnefamilierne. Vi arbejder med kvalitet i helhedsplanen, det pædagogiske personale har et af landets laveste sygefravær, og byrådet har bevilget midler til kvalitetsudvikling. Jeg ser frem til sammen med forældrene, ledere og medarbejdere at sikre sammenhæng mellem de nye åbningstider og den høje pædagogiske kvalitet,” siger Jeannette Enevoldsen.