Legater - Thyholm
05-02-2019 20:00

Lærer af Hvidbjerg P.K. Jensen og families legat

Uddeles: december 2019.

Ansøgningsperiode: 1. januar 2019 – 1. december 2019.

Uddeles til ansøgere, der er:

  • en ung eller yngre mand/kvinde, der efter endt skolegang og eventuel læretid søger videre uddannelse.

Legatbeløbet kan enten tilfalde én eller deles mellem to eller flere. 

Den udfyldte ansøgning sendes til struer@struer.dk

Skomagermester af Hvidbjerg Mikkel Things legat

Uddeles: december 2019.

Ansøgningsperiode: 1. januar 2019 – 1. december 2019.

Uddeles til ansøgere, der er: 

  • bosiddende i Hvidbjerg eller Lyngs Kirkesogn
  • er værdigt trængende
  • er over 45 år og
  • ikke får pension
     
  • Ansøgningsskema
  • Legatfundats  

Den udfyldte ansøgning sendes til struer@struer.dk